30. august 1991

Min Herre og mit Liv.

Jeg Er; stilhed er det bedste våben næst efter bøn; – Jeg vil snart trampe på Min fjende;

Vassula, hør Mig: din Hellige er ved at genoprejse Rusland til at blive en ædel nation; Rusland vil blive fuldkommengjort i sin Ægtefælles Arme; Jeg, Herren, vil gøre hende fuldkommen; har Jeg ikke sagt til dig, Mit barn, at Jeg holder Min Hånd på hendes kolde hjerte og varmer det?1 og den dag, Min brud åbner sine øjne og ser Mig, hendes Brudgom, stå ved siden af sig, vil hun se og forstå, hvad Mine Hænder har udrettet i hendes midte, og fra da af vil Rusland, Min brud, åbent holde Mit Navn Helligt; og alle vildfarne onde ånder inde i hende vil flygte; Jeg har fortalt dig alle disse ting, inden de sker, for at du må tro, at det er Jeg, den Almægtige, som leder dig; hør Mig: Jeg vil ikke skjule Mine Planer; hvis mennesker fristes til at skjule Mine Planer, skal Jeg, med Min Egen Hånd, afsløre alt for jer alle, inden det sker; den Hellige har advaret jer, Jeg har ikke truet nogen af jer;

– en Lysstråle fra Himlen skal komme midt i Mit Legeme2 og ændre denne jords overflade og bringe fred imellem brødre;3 dette vil være belønningen for de hellige martyrers bønner, ofre, bodsøvelser, udholdenhed og tro;

– vær ikke bange, når timen for den store trængsel kommer, hvis I har været udholdende og bevaret jeres tro, for denne Time må komme for at forandre denne jords overflade; således vil alt, hvad der blev sagt i Fatima, blive fuldført;

– Faderen elsker jer alle, og Han dømmer ingen; Han, der høster, arbejder allerede; Faderens gerninger vil overraske jer alle;

– og til dig, Mit barn, se tilbage i Mine Budskaber; har Jeg ikke sagt, at Jeg, Herren, har gjort mange undere for jer, og vil gøre flere i de kommende dage?4

ser du, hvordan Mine forudsigelser går i opfyldelse? og nu siger Jeg dig, at Himlene snart skal svømme over ved Mit Komme til jer; Min Ild skal kastes ned på denne jord for at opbrænde hendes forbrydelser; Jeg vil ikke holde Min Hånd tilbage; Mit Hellige Navn vanhelliges dagligt, og Mine ceremonier foragtes; dette er for at opfylde ordene sagt i Skriften;

(skriv): “i samme stund kom der et stort jordskælv, og en tiendedel af byen styrtede sammen; ved det jordskælv blev der dræbt syv tusind mennesker5, og resten blev grebet af frygt og gav Himlens Gud æren;”6 der er meget kort tid tilbage nu; tilgiv din næste, mens du stadig har tid; du skal gøre bod, og du skal faste; hvis du er en synder, som sår strid mellem venner, skal du angre og for Mit Hellige Navns skyld vende tilbage til Mig; du er herre over din vilje, men ikke over Mine Planer, og Jeg tilskynder dig til at overgive dig hurtigt;

Satan sender utrætteligt sine listige tjenere til jer alle, så vær på vagt mere end nogensinde; hans herredømme er snart slut; det er derfor, at han lige for en sidste gang vil udspy sin galde over denne jord i håb om at feje så mange sjæle bort som muligt; det er derfor, der være udholdenhed og tro i jer, for I kan undgå og endda stoppe Satan i at kaste op på denne jord;

fat mod, datter; løft dit hoved og støt dig til Mig; Jeg vil fortsætte med at hjælpe dig;

Herre, fuld af Barmhjertighed,
lad dem, som siger:
“Vi vil gå vor egen vej,”
vende tilbage til dig:

og de Kristne,
som siger til paven:
“Vi vil gå vor egen vej;”
vende tilbage og adlyde paven.

vLad deres menneskelige stolthed
sænke øjnene
og deres arrogance blive ydmyget.
Amen.


1 Se det profetiske budskab om Rusland fra 11. marts 1988
2 Kirken.
3 Her forstod jeg, at Herren hentydede til Kirkernes ENHED.
4 Gud henviste til Sit Budskab fra den 23, juli 1991, at i de kommende dage vil Han gøre flere Undere, En forudsigelse som hentyder til kommunismens fald i Rusland.
5 Det vil sige et stort antal mennesker af alle samfundsklasser.
6 Åb 11:13. Læs også Matt 24:22 og Matt 24:29-30