9. september 1991

Min Jesus?

Jeg Er;

elsk Mig, Vassula, det formilder Min Faders Vrede over denne generation; Jeg har bedt for dig til Faderen, Min lille, at du kunne blive befriet for “tornen”, som du tog fra Mig;1

Herre, vil du være venlig at bekræfte, hvad jeg har hørt fra Dig, ved at give mig et afsnit fra Skriften.

(Jeg åbner den Hellige Bibel tilfældigt, og min finger rammer Lukas 22,42. Der står:)

“Fader, hvis Du vil,
så tag dette bæger fra mig.
Dog, ske ikke min vilje, men Din.”

vær velsignet, Jeg vil lede dig;


1 Jeg havde tilbudt Jesus at bære en ”torn” for Ham. Det betød en torn mindre på Jesus. ”Tornen”, som Jesus taler om, er omtalt i budskabet den 18. juni 1991. Denne torn blev givet til Jesus af en af Hans elskede, som aktivt forfølger Budskabet. Satan forvirrede ham og bruger ham nu.