9. februar 1990

(Budskab til Sion, Kapucinerklostret)

fred være med jer, det eneste, Jeg beder jer om, er kærlighed; elskede børn, det er Jeg, jeres Jesus, som gav jer så mange Budskaber for at minde jer om Min Lov, for at minde jer om, hvem Jeg Er; hvis I gør Mine Ord til jeres hjem, så vil jeres sjæl blive løftet op til Mig, og I vil nå Mig; kom til Mig, før jeres ånd svigter jer, kom og tænk på alt det, Jeg har givet jer, kom og tænk over Mine ønsker; søg Mig, vær tørstig efter Mig; kom og meditér over alt det, Jeg har givet jer, og tag Mine Ord til hjertet; Jeg ønsker, at I omsætter alt, Jeg har givet jer, i handling og værdsætter det;

ak elskede børn hvis I blot vidste, hvor Såret Mit Hellige Hjerte er, hver gang I udskyder Mine Ønsker til senere hvis I blot vidste, hvad Jeg har givet jer, og hvad Jeg stadig giver jer, så ville jeres glæde være fuldkommen; pris Mig, jeres Frelser, dag og nat, pris Mig for at give jer næring med Min Egen Hånd; Jeg har lyttet til jer her ovenfra, og så kom Jeg for at hjælpe jer, vil I derfor ikke lytte til Mig? acceptér og underkast jer Min Undervisning og Mine Ønsker, som Jeg ligesom frø har plantet i jer; så gør hvad Jeg, jeres Frelser, beder jer om, så I ikke kun lytter til Mine Budskaber og bedrager jer selv;

elskede, I, som Min Sjæl elsker, sandelig siger Jeg jer, at Jeg ønsker bønner, som kommer fra hjertet; Jeg ønsker, at I skal bede for alle biskopper og præster, Jeg ønsker, at I skal lytte til al undervisning fra dem, som repræsenterer Mig; Jeg ønsker, at I faster og gør bod; Jeg ønsker, at I skal modtage Min Hellige Eukaristi, så ofte I kan; Jeg ønsker, at I går til skrifte i det mindste én gang om måneden; Jeg ønsker, at I dagligt læser et stykke af Bibelen; Jeg ønsker, at I gør godt for andre ved forsagelser; Jeg ønsker, at I beder Rosenkransen og, hvis det er muligt, alle tre Mysterier; Mit mål er at bringe jer tilbage til guddommelighed og leve Helligt, for Jeg er Hellig; dette er Mine grundsætninger; Jeg ønsker jeres daglige overgivelse;

Jeg er Kærlighedens Kilde, og I kan alle øse fra Mit Hjerte for at give denne Kærlighed til andre; siden ønsker Jeg, at I skal lære at tilbede Mig og konstant huske på Mit Nærvær; Mit Nærvær er også et Mysterium; I skal altid huske på, at I ALDRIG er alene, Jeg er altid med jer; opnå fuldkommenhed lad dette tørre land trives Jeg beder jer ikke om ting, der er ukendte for jer eller overgår jeres evner; Jeg beder jer om alt det, der er helligt, og alt, Jeg har, er Helligt; Mit Legeme er Helligt, så kom og spis Mit Legeme og drik Mit Blod, for hvem der end kommer til Mig, skal Jeg ikke vise bort, Jeg er Livets Brød;

Bed, så den onde ikke må bedrage jer; lad ikke Mine Øjne blive sløret af sorg; bekendtgør Min Kærlighed fra jeres hustage, bekendtgør, at Min Kærlighed er skønnere end vin; Jeg vil minde jer om, at I alle har en Fader i Himlen, som elsker jer grænseløst, og Hans Navn er som myrra, der strømmer ud af Ham for at salve jer og velsigne jer, Hans Navn er: Kærlighed;

Jeg velsigner hver eneste af jer og efterlader Mit Kærlighedssuk på jeres pande; Kærligheden elsker jer og er med jer hver eneste dag; vær ét;

(Vor Hellige Moders Budskab:)

fred være med jer;

Mine elskede børn, gør hvad Herren beder jer om; bed for Mine andre sønner og døtre, som er langt væk fra Os, bed om deres omvendelse; søg altid det hellige;

vær som solsikker, som søger og vender sig imod solen og følger Lyset; se på, hvad Herren byder jer, og pris Hans Hellige Navn; kom nærmere alle I, som ønsker, at Han skal være så nær jer, og mæt jer med Hans Frugter; Gud er jeres Skaber, og Han kan også være jeres Lærer;

hold ikke op med at bede, når alt går godt for jer, bed oven i købet, når I er glade; kom og pris Ham, kom og fryd jer over Ham; Gud er også den, der Beskytter jer, stol på Ham, og Han vil aldrig svigte jer, for Hans Lys vejleder jer i mørket; vær opmærksomme på Hans Bud, I elskede, vær føjelige i jeres Faders Hænder, vær brændende efter at tage imod Visdom som jeres Lærer og Vejleder, voks i Visdom, voks i Herrens Ånd, så I må være i fred og i en perfekt enhed med Herren;

endnu et råd i dag: følg Troens vej og hold Loven; Jeg anmoder jer om at leve Vore Budskaber, meditér over Vore Budskaber; forstå hvor stor en glæde Jesus og Jeg har ved at undervise jer; men vor glæde vil være på sit højeste den dag, hvor I helt og holdent overkommer jeres sløvhed og hengiver jer fuldstændig til Gud i tillid;

Jeg velsigner hver eneste af jer; husk på Vort Hellige Nærvær, lad Os ikke blive tilbage bed, Mine elskede børn; fyld jeres dage med Kærlighedens Nærvær;