25. oktober 1989

(Vor Hellige Moder til bedegruppen:)

Min Fred er med jer, ecclesia vil live op igen;

kom, vær en fryd for Herren og tilbyd Ham jer selv dagligt; tillad Ham at forvandle jer til fromme børn, til Lysets børn; I skal forandre jeres liv ved at løsrive jer fra verdslige ting, fordi, Mine små børn, I er kun forbigående i denne verden; Jeg minder jer konstant om, at jeres sjæl vil leve evigt, og Jeg formaner jer igen og igen om at forandre jeres liv;

hvad ønsker Gud af jer? og hvad er det perfekte at gøre? Gud ønsker jeres daglige overgivelse, en fuldstændig overgivelse for at kunne forme jer til et fuldkomment væsen; det perfekte at gøre er at adlyde Guds Vilje ved at tilbyde Ham jeres vilje; søg Ham, søg alt det, der er Ham; Jeg beder jer, lyt ikke til djævelens hvisken, opløft jeres sjæl ved konstant bøn; Jeg elsker jer, børn, og Mine Øjne viger ikke fra jer et eneste øjeblik;

lær at gøre godt gennem Vore Budskaber, lad Vore Budskaber give næring til jeres stakkels sjæl og lede jer tilbage til Kundskaben, lad dem lede jer til den Hellige Bibel og til Sandheden og Livet; Jeg ønsker at frelse jer fra djævelens net; Jeg ønsker at løfte jeres sjæl til et højere bønsniveau;

i aften, Mine børn, vil Jeg gå i forbøn hos Faderen for jer alle sammen på en meget speciel måde; I skal vide, at gennem Hans Godhed kan I opnå mange nådegaver, I skal vide hvor grænseløst rig, Han er i Nåde; længes efter Herren, vær altid sulten efter Herren; læs alle jeres bekymringer af, tilbyd Ham dem, stol på Ham;

gør Hans Rige større med jeres kærlighed til Ham og til jeres brødre; gengæld ondt med kærlighed, lad kærligheden være det vigtigste i jeres liv, lad kærligheden være jeres rod; vær opmærksomme på jeres tanker, døm ikke hinanden, for jeres veje er IKKE som Herrens; bestræb jer på at glæde Herren ved at være ydmyge uden fordømmelse af andre; Guds Kærlighed bliver åbenbaret for selv de mindste af jer;

gå i fred, elskede, gå ind i jeres hjem uden at lade Os tilbage, tag Os med jer; lær at føle vort Hellige Nærvær; lær at sige, ”vi” i stedet for ”jeg”, ”os” i stedet for ”mig”; Jeg velsigner jer alle; vær ét, som Herren ønsker det; vær ikke splittede, for i Himlen er I ét;

vær i Fred og lev i Fred;