26. oktober 1989

Herre? Jeg føler mig som en båd uden årer.

Jeg er; blomst, Min Sti er lige men snæver, og meget få finder Den; Mit barn, lav ikke sådan et postyr hver gang, Jeg beskærer dig; Jeg beskærer dig for at du skal vokse dig stærkere og frembringe mange flere frugter; Jeg ønsker at mangfoldiggøre din frugt; Jeg ved, at du prøver at fortælle Mig: at Jeg beskærer dig for ofte;1 Jeg ved, hvad der er bedst for dig, Mit barn; når alt kommer til alt, har du ikke selv givet Mig din frihed?

Jo, jeg har givet Dig min frihed for al evighed.

sjæl, Jeg bruger, hvad du har givet Mig; Jeg bruger ikke din vilje, med mindre du giver Mig den; hav tillid til Mig, tro altid på Mig, for Jeg er den Blideste; hold ud, mit barn, vær ivrig efter at tjene retfærdighedens sag, brænd for at omvende andre sjæle; forbliv lille og bed altid om Mit råd, inden du træffer beslutninger, der vil altid blive givet dig hjælp ovenfra;

(Senere:)

Min Vassula, tegn tre jernstænger med et hoved på toppen

disse repræsenterer de Romersk Katolske, de Ortodokse og Protestanterne; Jeg ønsker, at de bøjer sig og forener sig, men disse jernstænger er stadig meget stive og kan ikke bøje sig af sig selv, så Jeg bliver nødt til at komme til dem med Min Ild, og med styrken af Min Flamme på dem skal de blive bløde for at bøjes og formes til én solid jernstang, og Min Herlighed vil fylde hele Jorden;

bed ofte denne bøn til Helligånden:

kom Helligånd
kom gennem
den kraftfulde forbøn
af Din Elskede Brud,
Marias Uplettede Hjerte;
amen;2

med denne bøn vil Min Helligånd skynde sig at komme over dig; bed om at udgydelsen af Min Helligånd må komme over dig;


1 Dette fik mig til at smile.
2 En bøn der blev vist mig.