20. februar 1989

(I dag mødes vor gruppe for at bede, læse i Bibelen og Budskaberne.)

Jesus?

Jeg er; elskede, følg Mit program; Jeg er med dig hele tiden;

kom, vi vil arbejde sammen; vi, os;

(Senere:)

(Budskab til mødet.)

Jeg er Herren, jeres Gud; Jeg er den Højeste og over alle; Jeg er Den, som skabte jer; Jeg er en Gud uden lige; Jeg er den Helligste af Hellige; utallige engle af hver rang falder udstrakt foran Mig, mens de tilbeder Mig uden ophør; hvem kan I sammenligne Mig med? dagen lang lovpriser hele himlen Min Herlighed; på keruberne er mit højsæde, Jeg er klædt i Majestæt og Magt; Jeg er Ordet, det Sande Lys;

desuagtet stiger Jeg ned i al Min Ophøjethed, i al Min Majestæt, og af dybfølt medlidenhed, bøjer Jeg Mig ned for at nå jer; Jeg kommer til jer, et i den grad begunstiget land, til jer, elskede, kommer Jeg; Jeg står foran jer, barfodet og som en tigger rækker Jeg Min Hånd ud til jer; Jeg tigger om Kærlighed, Fred og Enhed; vil I høre Mit Råb?

Jeg er Såret til ukendelighed, Mine Sår bliver konstant fordoblet på grund af mened, uretfærdighed og en stor dragning mod synd; hvor længe endnu vil Min skabning fortsætte med at være gudløs og ond? Jeg spørger dem, der trodser Mine Bud: “hvad vil I gøre på Straffens Dag, når uvejret kommer fra det fjerne? hvem vil I flygte til efter hjælp, og hvor vil I efterlade jeres rigdomme”?1

i Min Uendelige Barmhjertighed og Min dybe medlidenhed har Jeg fyldt himlen med tegn; uden ophør udgyder Jeg Min Ånd over hele menneskeheden; Jeg giver syner til jeres unge; Jeg lader Tegn og Nådegaver regne ned over jer, forstår I? Jeg har åbnet Mit Himmelske Forråd for denne hungrende generation, I skal spise så meget, I lyster, I skal spise jer mætte;

Skriften går nu i opfyldelse; Jeg giver jer Tegnene på Tidernes Afslutning, og alligevel er der så mange af Mine egne, der nægter at genkende Tegnene … hvordan kan det være, at I ikke kan skelne Tiderne?

men nu vil Jeg, skønt de fleste af Mine børn har vendt Mig ryggen, og skønt de har forladt Mig, med eviggyldig kærlighed og uden at blive træt følge efter dem; Jeg vil aldrig undlade gentagne gange at kalde på hver eneste én, kom tilbage til Mig af hele dit hjerte, se til at du faster og angrer, åbn dit hjerte for Mig, og Jeg vil helbrede dig, vend tilbage til Mig jeres Fader; lige så kærligt som en fader behandler sine børn, vil Jeg behandle dem, der angrer og kommer tilbage til Mig, for Jeg er kærligst overfor de svage og yderst Medfølende med de usle; Jeg er fuld af Medlidenhed og rig på Nåde;

O elskede sjæle, hør Mit Råb, der kommer fra oven: “fyld jeres hjerter med Min Guddommelige Kærlighed”; fyld jeres hjerter og lær at tilgive hinanden, døm ikke hinanden! ved at tilgive hinanden begynder I at gå på Enhedens sti, ved ikke at dømme jeres næste vil I blive kaldt, i Sandhed Mine; lad Mig, jeres Gud, glæde Mig over jer, Mine lam;

Jeg giver jer Min Fred, tag Min Fred og del den med andre, tag Min Kærlighed og lad Den omslynge jer som blomsterkranse; børn af Mit Hjerte, hvor Jeg gruer for at fortælle jer dette, og dog må Jeg bevare jer i Sandheden; på trods af Mine indtrængende bønner til jer, på trods af alle Mine advarsler vil mange fortsætte med at synde, de styrer mod deres sjæls undergang;

I lever i en oprørsk tidsalder, og det er blevet sagt, at i jeres dage vil ”disse mennesker håne religionen og gøre nar af Mit Løfte; disse forhærdede mennesker vil nægte at høre;” I lever i de sidste dage inden Renselsesdagen; vær agtpågivende dag og nat, hold aldrig op med at bede; sandelig siger Jeg jer, at Renselsens dage er nær;

Jeg elsker jer alle med en Eviggyldig Kærlighed, og på grund af denne Grænseløse Kærlighed stiger Jeg forskellige steder ned på denne jord for at advare jer; misforstå Mig ikke ved at betragte disse advarsler som trusler; Jeg er Hellig, og Jeg ønsker af jer, som er skabt i Mit Billede, at I lever Helligt; Jeg har siden Tidernes begyndelse rejst helgener og profeter, for at minde jer om, at Jeg er Hellig; Jeg har forberedt jer alle på denne Dag, denne Min Renselsesdag, hvor Min Ånd af Ild vil blive kastet over jer og udrense al ondskab; Den vil udrense alt det, der ikke er helligt; vær forberedt på denne dag og hør Mit Råb, hør Min indtrængende bøn;

lad den vise mand forstå disse Ord; kom tilbage til Mig, vend om, Jeg er jeres Tilflugtssted; genkend Tegnene, genkend disse Tegn for Tidernes Afslutning! luk ikke jeres ører og luk ikke jeres øjne, genkend Tiderne … husk at Jeg, Herren, er jeres Tilflugtssted; elskede sjæle, vær standhaftige; Jeg velsigner hver eneste af jer, Jeg velsiger jeres kære;


1 Es 10: 3