15. februar 1989

Min Vassula, bliv aldrig mismodig, for Jeg står foran dig, og hvem kan du sammenligne Mig med? Jeg er Begyndelsen og Slutningen, den Evige, for Jeg Er, Jeg var og vil altid være i evighedernes evighed; Mit Ord vil blive kendt i hele denne hvælving; de, der sparker til Mit Ord, vil opdage, at de sparker til en kæp;

fra hvert verdenshjørne vil der opstå mange flere forfølgere, og som enorme granitblokke vil de danne en indhegning for at blokere Min Vej for hele menneskeheden; lige fra begyndelsen vidste Jeg, de var hjerteløse, fyldt op med pral og forræderi, en hærgende ødemark; deres hære vil opstå, men det vil være forgæves; med et enkelt pust fra Min Ånde skal Jeg besejre dem og feje dem af vejen; Jeg er Herren, jeres Hellige, og Jeg er kendt for at omstyrte konger og riger, for at Mit Ord kan blive kendt; Jeg har med Min Magt væltet troner og bragt skam over dem, der kaldte sig selv “autoritet”, og sådan vil det også blive denne gang; Jeg vil afklæde dem i alles påsyn, Jeg har udsat Min vrede længe nok; i dag anmoder Jeg, Herren, dem alle alvorsfuldt om at stige ned fra deres troner og angre!

Min Ånd vil fortsat blive udgydt over menneskeheden, og intet menneske, lige meget hvor hårdt de prøver, kan undertrykke Den, intet menneske vil have held med at knuse Den; ve dem, som træder på Min Ånd! troløse og hyklere vil blive blæst væk af Mit Åndedrag; hvis de blot vidste, hvor meget Jeg holder Min Retfærdighed tilbage fra at falde over dem, så ville de aldrig holde op med at bede og angre; hvis de blot vidste, hvad Jeg tilbyder dem, og Hvem det er, der siger til dem alle: “Forén jer! forén jer! vær én nu, lige som Faderen og Jeg er Én og den Samme!” men de ville ikke lytte, for de har ikke indset; Jeg har advaret dem, men de har hverken lyttet eller troet;

Jeg siger jer aldeles sandeligt, at timen er nær, nærmere end nogensinde, tiden for opgøret er her nu; intet menneske kan hævde nu, at Jeg ikke har advaret jer om den Time; selv de døde har rørt på sig ved at høre Mit Råb … selv dem1

Jeg, Herren, oprejser de døde blandt jer; ja! Jeg vil oprejse hver eneste af disse døde kroppe,2 siden Mit Råb blev hørt af dem; Jeg vil gøre disse kroppe til levende søjler af Lys; nogle vil Jeg anbringe som solide søjler i Min Kirke, og hos hver af dem vil Jeg anbringe Min Bogrulle i deres højre hånd og i deres venstre hånd Min Lampe, som vil vejlede dem; Jeg vil udruste dem med en discipels tunge, og de skal tjene Mig som præster foran jer; Jeg vil lade alle nationer se deres hæderlighed, og de skal forkynde Sandheden til verdens ende;

og Jeg lover jer, at som jorden lader friske ting gro, og som en have lader frø spire, således vil Jeg, Herren, forny disse døde kroppe, og fra Min Egen Mund vil Jeg overdrage dem Mit Nye Navn;

kom, vær med Mig, barn, bliv i din Faders arme; vi, os?

I evighedernes evighed, Herre.

tegn Mit Navn;

ja;

(Senere:)

Herre, der er så mange mennesker nu, som ønsker at modtage ”personlige” budskaber. Nogle af deres spørgsmål er meget verdslige. Nogle af dem tror, at jeg er en form for ”informationsdisk” til Himlen.

Vassula, Jeg har givet de fleste af dem Mine svar; de kan findes i Bibelen, også i dette Budskab;

Herre, tillad mig ikke desto mindre at nævne deres navne for dig.

føl dig fri;

(Det gjorde jeg.)

trolovede, Jeg vil ikke besvare spørgsmål, der ikke er Min Hellighed værdig; Jeg vil kalde på de ydmyge, Jeg vil oprejse døde, Jeg vil opmuntre de svage, og Jeg vil søge synderen; utallige gange vil Jeg kalde på de gudløse; fra nu af vil disse være de private budskaber, som du kalder dem; bliv aldrig træt af at skrive; vær klog som nu, kom altid først og rådfør dig med Mig;

Herre, nogle gange uden at nogen spørger om et privat budskab, giver du dem det, som du gjorde lige nu.

Jeg vil vælge og afgøre; Jeg vil vejlede dig og hviske i dit øre alt det, Jeg ønsker at sige;

kom, os, vi;


1 Guds stemme lød meget bedrøvet.
2 De der for nyligt er blevet omvendt.