26. februar 1989

Herre?

Jeg er; modtag Min Fred; Jeg har nu undervist dig i mere end tre år, ikke sandt?

Jo, Herre, det har Du.

så hav tillid, Jeg svigter dig ikke nu; Mine bånd er Evige Bånd, du er lænket til Mig, Jeg og du, du og Jeg, for evigt i Kærlighedens forening; O ja!1 hig efter Mig, du er under Min Nåde; hig efter Mig, din Gud; hig efter Mig, din Fader; lad Mig føle, at du ikke tilhører verden; glæd Mig, blomst, og ty til Mig og søg Mit Lys; tørst efter Mig som en blomst, der har brug for en gartner til at opretholde sin skønhed; så hav brug for Mig, for Mit Lys, for Mine Kilder, gro, du elskede, voks i din tro;

kom, Jeg vil hviske dig i øret hvilken del af den Hellige Skrift, du skal læse ved det næste møde; læn dig op af Mig, og Jeg vil støtte dig; husk at du er ingenting, tillad Mig at blive Alt i din intethed; Jeg vil altid efterse olien i din lampe, Jeg vil aldrig lade den tørre ud; Jeg vil holde liv i din flamme, Jeg efterlader dig aldrig i mørke; Min Vejledning vil ske i Fred, så Jeg ønsker, at du aldrig slipper Mig af syne;

Herre?

Jeg er.

Må jeg spørge dig om noget?

Føl dig fri og spørg;

Herre, du har oprejst mig fra de døde, har du ikke?

Jeg har genoplivet dig;

Herre og Frelser,
Du giver mig næring i overflod,
Du vogter over mig dag og nat,
for at intet ondt skal tilstøde mig,
Du løfter mig op til dig, når jeg er ved at
blive trampet ned af mine forfølgere,
Du er min Vogter, Vejleder, Lærer,
Ægtefælle og min Hellige Ledsager,
Du er Gud så fuld af ømhed;
tillad mig at spørge Dig om dette, Herre:
Du har udgydt Din Ånd over mig,
vil Du ikke også udgyde Din Ånd
over mine brødre?
Du har søgt mig blandt de døde
og har oprejst mig,
vil Du ikke også oprejse
resten af de døde?

Min Vassula, Jeg vil oprejse de døde; Jeg befinder Mig allerede omkring disse lig, for at de omkring sig skal se noget, der aldrig er blevet fortalt, og de skal vidne om noget, der aldrig er blevet hørt før; de, som aldrig har fået fortalt om Min Skønhed, vil se Mig, Lyset, og de, som aldrig har hørt om Min Kærlighed, vil indse og omvende sig; de vil blive Mit Ords nye kar for at bringe jeres unge tilbage til Mig; ja, det bliver fremmede, der kommer til at genopbygge Min Kirke; de skal genopbygge de gamle ruiner, de skal oprejse, hvad der ligger øde, og istandsætte alt det, der nu ligger i ruiner; har du ikke bemærket det?

De er bare så få sammenlignet med Din Kirkes ødelagte ruiner, Herre.

Jeg skal mangedoble dem, bare vent og se; Kærligheden vil vende tilbage som Kærlighed; Jeg er altid med jer; kom nu, hvil dig i Mig, vi, os?

For evigt!


1 Jeg havde pludselig en længsel efter min himmelske Fader, en længsel efter at være hos Ham, tættere på; Jeg følte mig som en forældreløs, en enke, den er meget smertefuld denne længsel efter Gud.