16. november 1988

(Siden i går har Satan angrebet mig voldsomt. Jesus havde advaret mig. Satan kender mine svage punkter, og han går efter disse punkter. Mit svageste punkt er min usikkerhed angående denne åbenbaring, hovedsageligt fordi jeg er den, jeg er. Jeg er hverken engleagtig eller hellig. Jeg forkludrer en masse og ved i virkeligheden ingenting. Og sommetider føler jeg, at Jesus ikke viser nogen ekstraordinære overnaturlige tegn, som Han gør til andre mystikere. Så Satan angriber mig dér og nærer disse svage punkter, som passer ham, og plager Mig.)

Vassula, det er Jeg, Herren; hver gang du tvivler, bliver Jeg dybt bedrøvet, Mit Hjerte smerter; … er du villig til at fortsætte med Mit Arbejde?

Sig, ”Ære være Gud og Velsignet være Vor Herre”.1

Ære være Gud, Velsignet være Vor Herre!

Vassula!2 … Vassula, Mit barn, bliv ikke narret af Satan; han kæmper mod dig med antydninger, han kæmper mod Min Plan; hver eneste gang din fod går et skridt opad, bliver han voldsomt rasende; Jeg er ved din side, lille du, for at advare dig;

Vassula, Mine tegn er begrænsede denne gang for denne åbenbaring; Jeg bliver herliggjort mere på den måde, Jeg har forklaret dig hvorfor; Jeg ønsker, at Troen kommer først, uden at der er for mange ekstraordinære tegn i denne åbenbaring; Jeg ønsker det enkelt; Jeg har fortalt dig, at det eneste tegn, Jeg vil give, er dig og dine frugter, som hovedsageligt er omvendelserne; Jeg ved, hvordan troen mangler i din tidsalder, det er derfor, du vil blive forfulgt, men blev ikke også Jeg forfulgt? Jeg blev ikke troet på trods af Mine Frugter;

Jeg giver dig mange nådegaver, Vassula, skønt du ikke fortjener dem; Jeg har tjenere, der fortjener meget mere end du, og dog begrænser Jeg nådegaverne til dem; Jeg dømmer dig ikke, Jeg minder dig blot om det; alt, hvad Jeg beder dig om, er kærlighed; elsk Mig, din Gud, med hele din sjæl og hele dit sind, for Jeg har skabt dig til at elske Mig, til at elske Mig med en særlig kærlighed, dyb, og bundløs;

Jeg har åbnet Mine Porte i Himlen og tilladt dig at komme ind; Jeg har budt dig velkommen i Min Hal, hvor kun de Udvalgte findes; Jeg har fortalt Mine Udvalgte om Min Frelsesplan; det er ud af Min grænseløse Barmhjertighed, Jeg har forberedt Den i hemmelighed; Jeg har kundgjort det til Dem i Min Hal; Jeg fortalte Dem, at Jeg havde Mine Øjne fæstnet på dig, Jeg sagde, at Jeg ville vælge den mindste af alle Min skabning, den svageste og mest elendige i hele evigheden for at vise Min store Barmhjertighed og Min Autoritet; Jeg er kommet hele vejen ned til dig for at søge dig imellem de døde og opvække dig og løfte dig op til Mig, for dette var Min Vilje;

så dækkede Jeg bord for dig, og Jeg, Jeg lagde selv Min Mad ind i din mund med Min Hånd; hvor Jeg, din Gud, elsker dig!! Jeg elsker dig til skinsyge! Så salvede Jeg dig med Min olie og gjorde dig til Min; Jeg trolovede dig med Mig, og Jeg blev din Mester; Jeg overøste dig med nåde, og Jeg berigede dig med Mine juveler; har Jeg ikke givet dig Mit Kors, Mine Nagler og Min Tornekrone? hvilke mere værdifulde gaver kan en Ægtefælle give Sin elskede?

Jeg, som er Kærlighedens Ånd, har lært dig, hvordan du skal elske Mig, og hvordan du skal vokse i denne kærlighed; Jeg har vist dig rundt til Mine engle; Jeg deler alt, Jeg har, med dig; du bor i Mit Hus, du bor i Mit Hellige Hjerte, velsignet af Min egen Hånd, helliget af Min Nåde;

prøv at forstå, hvorfor Satan forfølger dig; han er efter Min Plan for at ødelægge Den; hvis du blot vidste, hvilken kamp der foregår! men Jorden føler disse vibrationer fra denne Kamp; så pas på ham og lad ham ikke narre dig!

Hvordan skulle jeg kunne gøre noget som helst, med mindre du hjælper Mig! Vær venlig ikke at tillade ham! Vær venlig at sende ham væk!

hvis du vidste, hvordan Jeg beskytter dig … her, se på dette;

(Jeg så mig selv stående, og rundt omkring mig var der en kreds af engle, de holdt hinanden i hænderne for at spærre enhver passage.)

Satan har ikke tilladelse til at sætte en finger på dig;3 det lover Jeg dig; Jeg for Min del vil aldrig forlade dig eller fordømme dig; med Mig vil du intet mangle; Min Fred har Jeg givet dig, og Jeg har vist dig Min forkærlighed for små sjæle; Jeg har vist dig Mit Hellige Hjerte;

så, Min Vassula, du er skabt til at elske Mig grænseløst og til at glæde Min Sjæl; du skal altid ønske Mig, du skal adlyde Mig og glæde Mig; du skal mildne Min vrede, du skal trøste og hvile Mig; du skal tilbede Mig, du skal håbe på Mig, du skal fuldt og blindt tro på Mig; dette er Mit Hjertes grundsætninger;

ær Mig ved at være Mit Spejlbillede og herliggør Mig ved at acceptere alt, hvad Jeg giver dig; blomst, lev kun for Mine interesser og Min Herlighed, acceptér altid med glæde alt det, Jeg giver dig;

Ja, min Herre, jeg prøver.

Jeg er Tilstede hele tiden; husk at hvis Jeg ikke var kommet for at redde dig, ville du så nu have ønsket Mig og kun Mig?

Nej, Herre.

Jeg har lært dig, hvad Sandt Liv i Mig betyder; bed ofte, bed dagligt den Hellige Rosenkrans, for denne lille lænke vil være Lænken, hvormed Satan vil blive bundet og besejret! Jeg giver dig Min Fred, tvivl aldrig; vi, os?

For evigt, amen.

(Jeg tror, at når Skriften siger, at Satan vil blive bundet (Åb 20:2), så tror jeg, det bliver, når alle mennesker vil bede den Hellige Rosenkrans, hele jordkloden. Når den dag kommer, vil Satan blive besejret og knust ved Rosenkransens ’lænke”.)


1 Jeg var mistroisk.
2 Jesus stemme var uendelig blød og øm — jeg smeltede.
3 Fremkalde sygdom hos mig eller død