1. februar 1987

Vassula, det er Jeg, Jesus Kristus; Jeg elsker dig;

vær klar over, at ethvert budskab, der indeholder bebrejdelser eller hårde ord, ikke kommer fra Mig; Jeg er kærlighed, kærlighed, kærlighed;

Mit hjerte er en afgrund af kærlighed; den vejledning, Jeg giver dig, er tilpasset dig; betragt dig selv som et lille barn, der lige er begyndt at gå sine første skridt, ingen forventer, at et lille barn går tillidsfuldt og sikkert; Min vejledning er til en begynder, Jeg underviser dig skridt for skridt, og hvert et skridt, du tager med Mig, velsigner Jeg; Jeg er din Fader,1 Jeg hjælper dig og lærer dig, Mit barn, at gå med Mig;

her er Mit svar på din tanke; Jeg elsker jer alle på samme måde;

Du taler om særligt udvalgte sjæle.

er du ikke udvalgt? Jeg elsker jer alle;

datter, Jeg har længtes efter, at du skulle være Mig nær; hvor Jeg længtes efter, at du skulle elske Mig, hvor Jeg længes efter, at resten af Mine børn skal elske Mig; Jeg kalder på dem; dag og nat står Jeg bag deres døre og venter og håber på en reaktion; Jeg holder uophørligt øje med dem, Mine øjne forlader dem aldrig; Jeg iagttager dem fuld af sorg; hvis bare de vidste, i hvilken tilstand af fattigdom deres sjæle er, hvis bare de vidste, hvordan de skader og sårer deres sjæle;

Jeg er jer nær, Jeg kalder på jer, for at I skal komme til Mig; vær ikke bange; Jeg vil ikke bebrejde jer noget; Jeg kalder ikke på jer for at bebrejde jer jeres synder; Jeg kalder på jer, for at I må møde Mig, selv om det kun er for få minutter; kom til Mig, I stakkels sjæle, kom og mød Mig og lær jeres kærlige Fader at kende;2 Han vil selv ernære jer med Sit eget Legeme; Han vil slukke jeres tørst med Sit eget Blod;3 Han vil helbrede jer, hvis I er syge; Han vil trøste jer, hvis I er ulykkelige; Han vil omslutte jer med Sin kærlighed og varme jer, hvis I fryser; afvis Mig ikke; Jeg er Kærligheden, og Jeg elsker jer på trods af jeres ondskab; Jeg siger jer, at Jeg elsker jer, selv om I foragter Mig; Jeg er en Gud fuld af medlidenhed, altid rede til at modtage jer og lade jer leve i Mit Hjerte;

datter, hvor Jeg lider ved at se dem slumre, alt imens de langsomt synker dybere og dybere ned i syndens afskyelige dybder; hvis bare de vidste, hvad deres misgerninger gør ved deres sjæle! Jeg siger jer, at jeres liv her på Jorden kun er en forbigående skygge, men jeres liv i Himlen varer for evigt dér; dér vil I leve i al evighed nær jeres Skaber i Hans herlighed, for lad Mig minde jer om, at I er Hans egne børn;

Vassula, i Mit følgende budskab vil Jeg kalde på alle dem, der forfølger Mig og tilsmudser Mit Navn;

Ja, Herre.


1 Es 9: 5
2 Es 9: 5 For et barn er født os, (…). Man skal kalde Ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Fredsfyrste.
3 Se Joh 6: 48 -51