2. februar 1987

O datter, det eneste, Jeg beder jer alle om, er kærlighed; Min Fader skabte jer på grund af kærlighed; Han gav Sin eneste Søn på grund af kærlighed; Jeg led for jer og døde på Korset af kærlighed; Jeg frelste jer fra at dø på grund af kærlighed; så hvorfor, hvorfor er der nogle af jer, der hader Mig og forfølger Mig? hader I Mig på grund af de Love, Jeg har givet jer; forhindrer Jeg jer i at leve frit og gøre oprør? har I måske ikke hørt om Mig, fordi der ikke var nogen, som kunne undervise jer? er det derfor, I har udviklet jeres egne love, længes efter jordisk rigdom og jordiske glæder og følger jeres egne tilbøjeligheder?

Mine elskede børn, dette er begyndelsen til, at I hader Mig; det er, fordi I ikke kender Mig; så kom og mød Mig; Jeg er Kærlighed, tro på Mig; hvis I siger til Mig, at I ikke kender Mig, så siger Jeg til jer, at Jeg kendte jer, fra før I blev født, og Jeg har indviet jer; hvis I siger til Mig, at I hader Mig, så siger Jeg til jer, at Jeg elsker jer; hvis I har syndet, har Jeg tilgivet jer; hvis I har vanhelliget Mit Navn, har Jeg vist jer Min Barmhjertighed; hvis I har såret Mig, elsker Jeg jer fortsat og tilbyder jer at have del i Mit Rige i Himlen; på trods af jeres synder tilgiver Jeg jer fuldt ud;

Vassula, Jeg elsker dig, hvil dig, Jeg vil fortsætte med at diktere for dig senere;

(Senere:)

Jeg er her, det er Jeg, Jesus Kristus; lad Mig diktere Mine ord for dig, datter; hør Mig nu og opfat Mig;

frygter I Mig, fornægter I mig, fordi Mine øjne ser lige igennem jer og kan læse alt, hvad jeres sjæle har gjort? frygt Mig ikke, for Jeg har allerede tilgivet jer; Mit Blod blev udgydt for jeres frelse;

Jeg var på Jorden i kødet; Jeg levede iblandt syndere, helbredte de syge og opvakte de døde; Jeg har ikke forladt jer, for Jeg er stadig iblandt jer og helbreder jer; kom til Mig for at blive helbredt, Jeg vil løfte jeres sjæle til Mig; Jeg vil lære jer at elske Mig og at elske hinanden; hvis I er svage, vil Min Styrke holde jer oppe; hvis I er faret vild, vil Jeg være der og vise jer Vejen; Min Lov er Kærlighedens Lov; følg den, for når I følger den, vil Jeg åbne jeres Hjerter, så I bliver i stand til at modtage Mig;

Jeg vil inspirere jer, Jeg vil lære jer at elske, at tilgive, at blive hellige og leve helligt; så kom da, I elskede, kom og lær af Mig; Jeg er Kærlighed; Jeg er Fred; Jeg er Barmhjertighed; Jeg er Sagtmodig og Ydmyg; Jeg er Tilgivelse; Jeg elsker jer alle;