1. oktober 1998

Åben mit øre, oh Herre
væk mig fra min søvn
kast Din Mægtige Hånd
ned fra himlen og løft mig!

oh Vassula, hele himlen glæder sig, når man i Vore Himmelske Sale hører en lyd fra en lille skabning …

fra affald har Jeg forvandlet dig til sølv, og fra sølv til den mest udsøgte juvel; Mit barn, lad dine øjne se fremad; vær som en fin krans for Mit Hoved og fyld Mit Hjerte med glæde ved at besejre genvordighederne i stilhed for Min skyld;

mennesker vil angribe dig, men de vil aldrig kunne besejre dig; dit arbejde for Mig vil aldrig være forgæves, men vil afgive en høst af undervisning, som vil få generationer til at blomstre;

Må min tunge gentage
Din Kærlighedshymne,
må mine læber bekendtgøre
Din Retfærdighed
og Dine store Kærlighedshandlinger;

Min gunst er over dig, og du har Mine velsignelser;

åh, Mit barn, ord af had flyver rundt omkring Mig, skønt Jeg ikke giver nogen anledning til fjendtlighed;1 til gengæld for Min trofasthed, fordømmer de Mig;

Men hvem modstod Din Arms kraft?

ingen … ingen modstod Min Arms kraft; har Jeg ikke vist Min styrke, når mennesker skælder Mig ud? Jeg er kendt for at gøre de arrogante til skamme med Min absolutte magt; bed for den,2 som udåndede ild ud over sin sjæl …

må denne nation,3 Jeg sådan elsker, blomstre i retfærdighed; forbliv i Min Kærlighed og hold Mine Bud; Jeg er Vejen, Sandheden og Livet; lyt Israel, Han, som spredte jer, samler jer, og Jeg vil beskytte dig Israel,4 som Min Øjesten;

så kær en søn er du for Mig, Israel, du har i sandhed accepteret Mig ved hjælp af Helligåndens kraft, må du blomstre i Min Guddommelighed og i Min Kærlighed; elsk Mig, som Jeg elsker dig; Jeg siger dig: Jeg vil drage alle mennesker til Mig, for i Mig er der Evigt Liv og Herlighed; bliv ét i Mit navn og følg Mig i Mine Blodige fodspor; ic;

Vassula, Jeg, Jesus, er med dig; din Skaber og Frelser, som formede dig, er med dig og ved din side; tillad Mig at indgravere resten af Min Kærlighedshymne på dig; hvil i Mig, og Jeg vil hvile Mig i dig, du højt elskede;

Jeg, Jesus, velsigner dig; ic;


1 Jeg forstod, at Jesus mente, at Hans ord i mig kan skabe fjendtlighed mod de forhærdede hjerter.
2 På Rhodos, Grækenland, havde den Ortodokse præst efter at have fundet ud af at en ung jødisk mand efter at have læst ”Sandt Liv i Gud” Budskaberne havde bedt om at blive døbt og gå ind i den Græsk Ortodokse Kirke, nægtet at give ham tilladelsen. Vi sendte en af vores venner, som var sagfører, for at trygle Præsten, men Præstens hjerte blev blot endnu mere forhærdet, og han sagde: ”Jeg kommer ikke til at give tilladelse til denne dåb, selv om det skulle sende mig til helvede.” Det er derfor, Jesus beder os om at bede for denne Præsts sjæl, som han kastede bort i sin dårskab.
3 Israel, men også alle de jøder, som opdager Sandheden og bliver døbt, og der er mange.
4 For de, der nyligt er døbt til Kristendom.