25. marts 1991

Herre, denne uge er den Hellige Påskeuge for de romersk katolske, og næste uge er den Hellige Påskeuge for de ortodokse. Jeg føler, det er forkert at have forskellige datoer og adskille os fra hinanden i Dig i en grad, så man hører bemærkninger som: deres Jesus er ikke vor Jesus!

Jeg elsker jer alle lige meget, men mange af jer synes ikke at forstå dette; elendige er I alle; syndere er I alle; skrøbelige er I alle, men I er alle Mit afkom; forstår du, Vassula? har Jeg gjort nogen forskel? Jeg kom til dig og viste dig Mit Hellige Hjerte,1 Jeg gik i alle retninger og prøvede, hvordan Jeg kunne gøre dig til Min, Jeg lod velsignelse på velsignelse regne ned over dig for at oprejse dig fra døden og forme dig, fordi du manglede Visdom, Jeg opvartede dig, og i Min Ømhed har Jeg Selv valgt dig til at blive et vidne for et folk, som ikke er dit eget, og af hvem mange langt fra forstår, hvorfor Visdommen har valgt en fremmed iblandt dem;

Jeg, det Hellige Hjerte, er fast besluttet på at vise dem, at Jeg har bragt dig, en fremmed, til dem, for at I kan dele Mit Hellige Hjertes Rigdomme og dele Dets glæder og sorger; ja, Jeg er kommet for også at lære fremmede om Mit Hellige Hjertes Rigdomme, i dag har Jeg skrevet en ny sang til dem, for Jeg er én og den samme! derfor, elev, fortsæt ikke med at gøre forskel på jer i Mit Navn, selv hvis du bliver hvirvlet bort af et pust fra Mine fjender, vil Jeg ikke efterlade dig forsvarsløs; Jeg vil altid komme dig til undsætning, Mit barn; hvis de udfordrer dig2, så svar ikke, Jeg vil svare i dit sted;

Skriften siger: Gud har ikke favoritter, men i et hvilket som helst folk tager Han imod den, der frygter Ham og øver retfærdighed;3 men mennesker har opdelt sig, de har opsplittet sig selv under Min Hellighed; men vent, og I skal se; Min Helligånd vil (til manges store forbavselse) blive udgydt også over hedningerne; sandelig siger Jeg jer, disse ting vil finde sted, før denne generation er gået bort; fat derfor mod, Mit barn, vær ikke bange; Jeg vil forene jer alle til slut … og slangen skal ikke mere tillades at kaste sin gift i jeres føde, generation; jeres føde vil være hel og ren; sorg og klage vil være endt; Jeg elsker jer, og Mit folk skal bære Mit Hellige Navn4 som ét i denne enhed;

åh, gid Du ville
flænge Himlen og stige ned,
så bjergene rystede foran Dig,
som profeten Esajas sagde,5
så ville ikke kun bjergene smelte
men også de tre jernstænger,
som Du fik mig til at tegne,
og som repræsenterer
de romersk katolske,
de ortodokse og protestanterne.

Jeg lover dig: Jeg vil ikke lade Min Kirke være opdelt ret meget længere; Jeg kommer Selv over Hende med fuld kraft og genopbygger Hende; hav tillid til Mig, Min elskede; Jeg vil ikke finde Mig i denne troløse generation længere; når alt kommer til alt, kan Min Faders vrede ikke holdes tilbage længere; det er derfor, Mine Nådegaver over jer vil blive mangfoldiggjorte: for at frelse jer; Vassula, Jorden har endnu ikke nydt Min Fred fuldt ud; som en tør jordbund tørster den efter denne Fred, som Jeg efterlod jer alle, og Jeg vil, ligesom et vandløb, der løber ind i en have, komme ned for at vande jer; og du, Mit barn, fryd dig! for Jeg har slået rod i dig og bygget Min Hjem i dig; og Jeg skal vokse i dig, hvis du tillader Mig det;

bed nu sammen med Mig, Mit barn, til Faderen, gentag denne bøn efter Mig:

Fader,
velsignet være Dit Navn;
fordi Din Elskede Søn, Jesus Kristus,
kom til verden,
ikke for at fordømme den,
men for at frelse verden,
hav Barmhjertighed med os,
se på Din Søns Hellige Sår,
som er vidt åbne nu,
og husk den pris, Han har betalt for os
for at forløse os alle,
husk Hans Hellige Sår
og de to Hjerter, Du Selv
forenede i Kærlighed,
og som led sammen,
den Ubesmittede Undfangelses Hjerte
og Din Elskede Søns Hjerte,

O Fader,
husk Hans Løfte nu
og send os Talsmanden med fuld kraft,
Sandhedens Helligånd,
for at minde verden om Sandheden
og om Din Søns føjelighed, ydmyghed,
lydighed og store Kærlighed,

Fader, tiden er kommet,
hvor splittelsens herredømme
råber efter Fred og Enhed,
tiden er kommet,
hvor Din Søns sårede Legeme
råber på Retfærdighed,
den, som verden endnu ikke har kendt;
men giv os, Dyrebare Fader,
gennem Marias Uplettede Hjerte
og Jesu Hellige Hjerte
denne Fred i vore hjerter,
og opfyld Skrifterne
ved at opfylde Din Elskede Søns
Bøn til Dig:
at vi alle må være ét,
ét i den Guddommelige Hellige Treenighed,
så at vi alle tilbeder og lovpriser Dig
omkring ét eneste Tabernakel,
amen;

Min datter, elsk Mig, som Jeg elsker dig, elsk hinanden, som Jeg elsker jer; vær velsignet, kom;


1 Jesus mener, at Han var kommet til en græsk ortodoks og ikke til en katolik og taler til mig i katolsk terminologi.
2 Fra lægfolk til præster og biskopper (romersk katolske). Nogle siger, jeg burde blive katolik for at bevise min troværdighed.
3 ApG 10: 35
4 Blot kristne, under Kristus.
5 Es 63: 19