30. januar 1996

Min Ægtefælle,1 lad mig ikke
vende tilbage til dig med tomme hænder;
lad mig komme tilbage til Dig med
kar af røgelse og kar med frugt:
en hel hær, som er parat til at ofre sig selv
til Din Vilje.

Mit offer, lev for Mig, optag din olie fra Mig; lyt, bryd ud i glædefulde råb, hvis nogen skulle angribe dig for Min skyld; anse da dette som en ære; svage, oh, svage sjæl, hvornår vil du lære? hvornår? hvorfor kan Jeg ikke mætte dig med dette daglige brød, som Jeg med lidenskab smagte for at frelse dig og herliggøre Min Fader? du skulle bede om mere, du skulle bede om, at det måtte komme som regn ned over dig; du siger: ”min Ægtefælle, lad mig ikke komme tilbage til Dig med tomme hænder,” og Jeg siger til dig: Min Brud, hvor har du ret, derfor, tag imod råd fra din Ægtefælle: bed om flere lidelser, bring denne røgelse, du har lovet Mig, til Mig; genvind dit mod, og kom tilbage til din sunde fornuft;

Jeg kunne, hvis du lod Mig gøre det, overvælde dig med prøvelser, trække dig tilbage og al den slags; kan du ikke se, hvor begunstiget du er? grubl ikke mere over det; forbliv Mine Øjnes lysende flamme, og prøv ikke på at slukke den … Jeg har i sandhed fremvist dig som et banner med Mit tegn på til verden, men verden afviser at se, at tegnet er Mit, så de opsamler sten for at kaste dem mod Mit banner … andre jager dig som vanvittige jægere;

find din lykke i det tyranni, de plager dig med; Jeg vil ikke tillade dem at give dig mere, end hvad der er nødvendigt; Den Almægtige, som ser alting, vil lægge mærke til hvert eneste af dine skridt; og hvis de giver dig mere end din andel, vil Min Fader og Jeg befri dig, og bringe dig til din arv;

tro ikke, at Jeg ikke Selv bliver gennemboret, når de gennemborer dig, hvad de gør imod dig, gør de imod Mig; Jeg sukker af smerte i dig, de tyranniserer Mig i dig; det koster Mig ikke nogen anstrengelse af fjerne en tyran … men Jeg fortæller dig nu, lad det være sådan her for en stund, og stol på Mig; Jeg helliggør Min bolig med et offer …

og forbliv nu lydig mod Mig ved at holde dine troskabsløfter … de afviser Min glædes gaver … de udgyder uskyldigt blod, og deres hænder er dækket med dette blod; ic;


1 Es 54:5: ”… din Skaber tager dig til hustru … ”