29. september 1995

(Ærkeengel Mikaels dag)

modtag Min Fred; det er Jeg, Jesus;

Min Ærkeengel, Sankt Michael, ønsker at være høflig over for dig, eftersom du huskede, at det er Hans Festdag, Han vil belønne dig for din gode vilje; ic;

(Sankt Mikael taler:)

Vor Herres ven; Jeg, Sankt Mikael, hilser dig i Vor Herre den Almægtiges Navn; ved du, hvad der holder Gud den Almægtigstes vrede tilbage?

Nej, det ved jeg ikke …

så vil Jeg fortælle dig det; små sjæle! Ja! små sjæle som er udholdende i bøn, faste og bod … gennem dem vil mange blive frelst; oh, Vassula, hold aldrig op med at bede Rosenkransen; hold aldrig op med at bede Mig om Min indgriben; må ære og hæder blive givet til Gud for Hans uudtømmelige tålmodighed;1 kom, vær tillidsfuld og fald ikke i fristelse; forstå du? det er det ikke værd …

lyt, og fortsæt med at lytte til din Fader i Himlen; Gud er ikke uopnåelig, Han er inden for alles rækkevidde; så kald på din Abba, og Han vil høre dig; den Allerhelligste Treenighed ønsker, at alle stræber efter og kommer ind i den højeste himmel; salige er de, som dør i Herren, deres er himlens Rige; frygt Gud, og lovpris Ham altid; tilbed jeres Skaber, og elsk Ham altid;

Jeg, ærkeenglen Sankt Mikael, velsigner dig i den Mest Hellige Treenigheds nærvær og i Deres Hellige Engles nærvær;

— Sankt Mikael —

og medens du arbejder, kan du fortsætte med at bede!2


1 I dette øjeblik havde jeg pludselig to sekunders tvivl, som forlod mig næsten med det samme, og jeg blev rigtig glad igen, da Han sagde: ”se? det er ikke det værd”.
2 Jeg skulle forberede vores middag, det er derfor Sankt Mikael sagde, at jeg skulle bede, medens jeg arbejdede.