2. oktober 1995

(Vore skytsengles dag)

Halleluja!
Lad himlen lovprise Jahve:
Lovpris Ham, himmelske højder,
Lovpris Ham, alle hans engle,
Lovpris Ham, alle Hans hærskarer!1

Lad dem alle lovprise Jahves Navn,
thi Han befalede, at de blev skabt.2

Jeg, Jesus, giver dig Min Fred; kom og bed med Mig; sig:

Du, som var Magtfuld fra begyndelsen,
hør min bøn;
min sjæl, mit hjerte tørster efter Dig,
mine øjne længes efter at se dig,
og jeg ser ikke efter andre,
for intet er godt nok
til at sammenligne med Dig,
intet er større end Dig,
eftersom kun Du er mægtigt stor;
bring derfor alle lande sammen
for at give tak og lovprisning
til Dit Hellige Navn
omkring ét enkelt Tabernakel,
lad dem sammen ofre Dit Offer
til Vor Fader i himlen,
med én stemme og i den samme Ånd;
vor sjæls Beskytter,
vidunderligt stærk, uovervindelig,
må hele Dit Skaberværk tjene Dig
i den Mest Hellige Treenighed;
skænk os denne velsignelse;
amen;

kom nu, ved Min Ånds kraft, sender Jeg dig din skytsengel Daniel; ic;

(Min engel taler:)

Jeg, Dan, velsigner dig; Enhedens tegn,3 forbliv trofast mod Herren; voks i Ham og ikke i nogen anden; kun Jahve er god; bed for at blive styrket, så du må få kræfter fra Herren til at genoplive Hans hus og fuldføre din opgave; Jeg vil altid beskytte dig, og for evigt vil Jeg vejlede dig;

Daniel


1 Salmernes bog 148:1-2.
2 Salmernes bog 148:5.
3 På samme tid jeg hørte `Tegn´, hørte jeg samtidig ordet: `Symbol´.