12. maj 1995

Skriften siger:
”hvis en ejendom ikke har noget hegn,
vil den blive plyndret.”1
Herre, lad Dine arme være mit hegn,
beskyt mig, jeg, som er Din ejendom.
Tillad ikke, at Plyndreren
kommer ind i Din ejendom
og ødelægger den,
ellers vil jeg gå op i flammer!

Jeg, Jesus, vil altid være din beskyttelse,2 mist ikke den Fred Jeg har givet dig … din næring er at gøre Min Vilje; af nåde har Jeg løftet dig op til at blive Min budbringer, og af nåde vil du fuldføre dit arbejde med Mig; bliv ikke forbavset over den måde Jeg har udbredt Mit Budskab; åbn dine ører, datter, og hør lyden af Mine Trin, Jeg er ikke langt fra dig;3 arbejd for Min Kirke; Jeg, Jesus Kristus, tilberedte dig vand at drikke for at lindre dig; du ved, Min elskede, at det er hårdt at krydse denne skånselsløse ørken, men Jeg er med dig …

(Den Evige Fader taler nu.)

Jeg, din Himmelske Fader, velsigner dig; ethvert ord, du ytrer om Mig, herliggør Mig; ethvert hjerte, du besejrer, mens du taler, helliggør dig… enhver uretfærdig bebrejdelse renser din sjæl og drager den nærmere til Mig; skulle alle, selv dine kæreste venner, forlade dig, vil Jeg aldrig forlade dig; du er Min glæde; at vejlede dig er også en glæde for Mig; – Jeg har betroet dig Mit arbejde, hold det levende og lysende som en lampe;

din æra er formørket, Mit barn, men ved at du bruger, hvad Jeg prædikede for dig og underviste dig i, vil mange se Vejen og forstå, at Jeg er deres Livs Kilde; mange vil blive tiltrukket og glæde sig over det lys, Jeg giver dem, og i det lys, Jeg udgyder over dem, vil de lære den eneste Sandhed, der er:

at Jeg er den eneste sande Gud, og Jesus Kristus, Min eneste Søn, Herrernes Herre, Messias; Min undervisning vil give dem et bedre kundskab om Mit Ord, Jeg har fortalt jer alt dette, så I må finde fred og trøst i Mig; husk også på, Min datter, at i farlige tider vil Jeg løfte dig; Jeg lover dig, at du vil nå frem til enden af den vej, Jeg har udvalgt til dig; skønt du vil fortsætte med at være et modsigelsens tegn, vil du fuldføre din opgave med Mig, og du vil forherlige Mig …

(Vor Frue taler.)

”pethi mou”4 den Almægtigstes planer er så dybt lejrede i Hans Budskab, at mange vil blive helbredt;

Min Søn er med dig; Jeg er også med dig; Jeg er kommet for at forsikre dig om Min hjælp; … tilføj et smilende ansigt til alle dine gaver5 … fortsæt med at glæde Gud ved at profetere og vise alle lande, hvad Han i sandhed har åbenbaret for dig, så alle de, som lytter til dig, må erkende Ham som Frelser og som Kærligheden …

fortsæt med at lede enhver sjæl til at blive fortrolig med Gud; væk Mine børn, så de lærer Guds Guddommelige Kærlighed at kende; og du, Min datter, voks i Hans Ånd, og føl dig aldrig modløs; udbred Hans Budskab, som du gør nu, og bliv ved med at være beroliget; Gud-er-med-dig …

(Ærkeenglen Mikael taler nu.)

Vassula, har du ikke læst: ”som en ung mand gifter sig med en jomfru, således vil Den, som formede dig, gifte sig med dig … og som en brudgom glæder sig over sin brud, således glæder Gud sig også over dig;” vid dette, Vassula, hver eneste gang en sjæl vågner og finder Gud, glæder hele himlen sig og fejrer det, ligesom mennesker er lykkelige, når de er inviteret til et bryllup og fejrer det, sådan er det, når himlen fejrer … Jeg ønsker at fortælle dig, hvordan du har forøget Vor glæde i himlen, når du i din intethed har herliggjort Gud den Almægtige ved at bringe sjæle til at elske Gud … så frygt ikke;

og skriv nu igen, hvad der er blevet indskrevet på en skrivetavle og i en bog for længe siden, men vedbliver at være et evigt vidne, så det må tjene for tiderne, der kommer: ”dette er et oprørsk folk, de er sønner, der lyver, sønner, som ikke vil lytte til Jahves lov; til seerne siger de, ”hold op med jeres syner”; til profeterne, ’profetér ikke sandheden til os; fortæl os smigrende ting; hav uvirkelige syner; vig bort fra vejen, bøj af fra stien, lad os slippe for at se den Helligste’ ”6 om en kort tid, en meget kort tid, vil den Hellige komme som en flamme af altopslugende ild og overraske de hovmodige, men de ydmyge vil glæde sig over at have sat deres håb til Ham;

Frelsen kommer fra oven, Den Højeste læner sig ned fra himlen for at være nådig mod os; derfor vil enhver, som lytter til Hans Kald og forbereder sig på at angre, være ligesom den fornuftige mand, som byggede sit hus på en klippe; Herren er jeres Klippe; Jeg er den, der vogter over jeres hus,7 og Herren er fundamentet for jeres hus …

og nu, datter af den Allerhøjeste, ét råd: forbliv rodfæstet i Gud, i Hans Kærlighed, og intet angreb vil være i stand til at ryste dig; vær forenet i den Allerhelligste Treenighed, og du vil få dine anklagere til at ryste over din solide modstand mod fristelser; forbliv i den Allerhelligste Treenighed, og du vil have styrke nok til at holde ud helt til det sidste af denne kamp, og opgiv aldrig; du vil opnå tilstrækkelig nåde fra Guds egen herlighedsfulde kraft til at fuldføre din opgave; alting vil blive gjort i fuldkommen harmoni, og du vil lære at bære dine prøvelser med forbavsende glæde;

æret være Ham, som udøser Sine Nådegaver ud over dig for at bevare dig i Sit Lys, Sin Barmhjertighed for at opretholde Sin Retfærdighed, Sin Styrke for at du skal leve i overensstemmelse med Hans Bud; Jahve er retfærdig og god, fuld af medlidenhed med sine børn, trofast og sand i alle tider, utrætteligt tilbyder Han Sine gaver og deler Sine Skatte og drager enhver sjæl ind i Sit Hjerte;

frygt ikke; Jahve-er-med-dig;

St. Mikael,
Guds Ærkeengel, Jahve;


1 Siraks bog 36:25
2 Jesus brugte ordet ”beskyttelse” i stedet for ”beskytter”.
3 Jesus mener: Sin Tilbagekomst.
4 På Græsk: ”Mit barn”.
5 Vor Frue smilede da Hun sagde disse ord til mig og havde en lidt drillende tone, fordi Hun så mit modløse ansigt. — Øjeblikkeligt medens dette blev sagt til mig, lyste ikke kun mit ansigt op, men jeg fandt mig selv leende af glæde.
6 Esajas 30:9-11
7 Ordet ”hus” kan forstås som ”sjæl”. ”På den tid skal Mikael stå frem, Den store fyrste, som værner dit folks sønner…” (Daniel 12:1)