25. oktober 1994

Jo nærmere du kommer til Gud,
jo nærmere vil Han komme til dig.

blomst, Jeg, Jesus, velsigner dig; bed, tal med Mig og elsk Mig; vær med Mig på denne måde; det er med stor glæde og iver, Jeg gør dette arbejde sammen med dig; lad det også være din store glæde;

Din samtale er blidheden selv,
og Du er helt igennem elskelig.1

tillad Mig, Skud-på-Min-Vinstok, at være nådefuld imod dig og give dig Mit Hjerte, så du arver Min herlighed og velstand; kom nærmere til Mig, du som ønsker Mig, og Jeg vil give dig føde og tilbyde dig Mit Hjerte i Eukaristiens skjulte form for at forvandle dig til et levende tabernakel; arv Mig … vær god nu og nedskriv Mit foregående budskab;

(Senere henvendte jeg mig til vor Evige Fader.)

Min Herre, Min Skaber, Jeg elsker Dig.

elsk Mig og føl dig også elsket af Mig; bliv ved med at være nær Mig, og lad dit hjerte bevare alt, hvad Jeg har givet dig;2 med Mig vil du lære; tillad Mig at fortsætte med Min Plan, og giv Mig mere af din tid;

Forhindrer jeg Dig i Din Plan?

(Han sænkede Sit blik, og så direkte på mig.)

kan en, der er så lille, blive en forhindring for den Almægtige?

En mikrobe kan blive en plage for en, der er meget større end mikroben.

Vassula, du har ikke forstået meningen af ”lille”, og ej heller har du forstået meningen med Mit Sind;3 du glæder Mig … kom, vær ikke så stædig; glæd dig i Mig og fat mod;

Jahve?

Jeg Er; Jeg er din Fader;

forstå Mine Ords Mening; har du ikke hørt, hvordan Jeg beskærer de høje træer og tillader de små at vokse? kom, du har stadig meget at lære …

Jeg velsigner dig og den mission, Jeg har betroet dig med;

(Senere:)

Herre, fordi du har givet mig en smule liv og bedt mig om at gentage det, Du har givet mig, fra det øjeblik i mit liv er jeg blevet truet. Hvor mange har ikke udklækket bagtalelser om mig?

Uden grund angriber de mig, fordømmer mig for det, du har bedt mig om at gøre. Hvorfor disse intriger imod mig?

fred være med dig; Jeg skal ikke forlade dig; frygt ikke; har du ikke forstået meningen, med den Salme, du har læst?4 Jeg har vejledt din hånd for at nå og læse denne del af Skriften;

Men hvorfor angriber disse mennesker mig uden at sætte sig ind i min sag og læse Dit budskab eller oven i købet møde mig for at tale tingene igennem?

fordi disse mennesker henvender sig til Mig5 drukne af ondskabsfuldhed, vil enhver vision, ethvert ord udtalt af Mig, fortsætte med at være forseglet, så Mine undere forekommer dem at være nonsens; har Jeg ikke sagt, at kun de ydmyge vil glæde sig over lyden af Mine budbringeres fodtrin? det er grunden til, at de hverken hører eller forstår, når Jeg taler; de ser på hinanden uden at forstå, for Jeg har ladet en træg ånd falde over dem … så i deres tilfælde er Esajas profeti endnu engang blevet opfyldt:

”til seerne siger de, “se ikke nogen vision”: til profeterne, “profetér ikke sandheden for os:”6 og nu stiller Jeg dig disse spørgsmål: er du stadig villig til at være Mit Ekko? er du stadig villig til at fortsætte med at bære Min Nye Sang7 i din mund? og er du stadig villig til at bære enhedens Kors med Min Søn, Jesus Kristus?

JA Herre!

sjæl! fald ind i Mine Arme!8

(Pludselig hørte jeg Jesu Stemme.)

datter! dit generøse hjerte vil slukke Min tørst!

(Så talte Helligånden også, bevæget:)

du velsignede, Jeg vil fuldføre Mit Arbejde i dig, og Jeg vil fortsætte med at lade kilder vælde frem i bjergkløfterne; Jeg vil forsyne hver eneste sjæl med evigt vand;

(Lige efter Den Hellige Treenighed havde talt, var der en hurtig udveksling af omfavnelser. Faderen omfavnede mig, så Sønnen og så Helligånden. Ved denne udveksling af omfavnelser følte min sjæl som aldrig nogensinde før end i dette øjeblik et totalt samarbejde med min himmelske Familie. Jeg følte, jeg tilhørte dem og ikke nogen andre.)

(Nu talte Faderen igen.)

datter, hvis du er villig til at adlyde Min Vilje, så vil Jeg bruge Min autoritet over disse mennesker til igennem lydighed9 at afslutte Frafaldet; for at bevare Mit Navns hellighed vil Jeg tage hver enkelt i ærmet og spørge dem: ”er du Faderens barn?” og når vore øjne mødes, vil de råbe til Mig: ”min Fader! er jeg stadig værdig nok til at være Din? Jeg har syndet, jeg er blevet en spedalsk, et degenereret skud på Din Vinstok, på grund af min illoyalitet mod dig har jeg døet og er bleven forfalden for lang tid siden!”

(Sønnen talte:)

men Jeg er Opstandelsen; Jeg alene er Visdom, du er også en del af Min Kirke, og Jeg kan bruge dig; Jeg kan helbrede dig og kan også udpege dig som et vidne; Jeg har magt til at gøre dig til et lys for alle lande, så Min Frelsesplan kan nå til Jordens ende;10 i dag skal Jeg sende dig Min Hellige Ånd for at ånde liv i dig og genoprette dig;

(Helligånden fortsætter nu:)

Jeg skal ikke trænge Mig på ved dig; åbn din dør,11 så vil Jeg lade Mit Lys lyse i dig; Jeg kan få dig til at vokse og få dine taler til at herliggøre Vore Mysterier;

i din stilhed vil du høre Min Stemme undervise dig i Vejen; fra at være en hedning kan Jeg forvandle dig til at blive troende og så give dig Kundskab og Visdom, og hvis du forbliver tro imod Os, vil Jeg indsætte Vore Herlighedens Gaver i dig og befri dig fra din elendighed, så du til gengæld vil blive til hjælp for din næste; for dig vil Jeg afsløre Min Skønhed og Min Hellighed, og du vil være fortabt i beundring ved Mit Nærvær;

Jeg er Livets Træ, hver og en, som har plantet Mig inde i sig, har evigt liv; Jeg kan forvandle din sjæl til et Eden, til et Paradis; med Mit Guddommelige Lys kan Jeg forvandle din sjæl til en sol, mere strålende end alle himlens stjerner tilsammen, for Jeg er en utilgængelig sol; du kan få et uforkrænkeligt legeme, hvis du tillader Mig at forblive i dig, og som en brise i dig vil Jeg forfriske din sjæl og omdanne dig til et perfekt spejlbillede af Kristus; og skønt du stadig vil være blandt mennesker, vil din sjæl og forstand være som en engels, der vandrer i Vort Riges Sale, går blandt engle; hvis du åbner døren til dit hjerte for Mig, vil Jeg sætte dit hjerte i brand og befri dig fra dine lidenskabers vanhellige gøremål; Jeg vil ofte sætte dit hjerte i brand for at brænde al din lidenskab af, lige meget hvor lille den er, men som holder dig som en fange på denne jord;

Jeg er åbenbaringen af Sønnen, og Sønnen er åbenbaringen af Faderen12 samt Faderens billede; enhver, som har nåden og ser Sønnen, ser Faderen,13 og enhver, som erkender Min Hellighed, erkender Sønnen og Faderen, kom, og arv Vejen; Vi vil bære din forstand, sjæl og hjerte i Os for at leve i Os og få dig til at blomstre og nedbryde alt, hvad der holder dig fangen i denne verden;

kom! kom og arv Vor Pragt; Vi vil bære dig, som en brudgom bærer sin brud ind over dørtærsklen til Sit brudekammer, Vi vil også bære dig ind i Vort Rige, og Jeg vil udøse over dig og mætte dig med vor ubeskrivelige velsignelser; for at holde dig i live skal Jeg undervise din ånd, så den råber ud til Faderen: ”Abba!” Jeg vil lære dig at leve i Os, bevæge dig i Os og ånde i Os; Jeg vil lære dig, at vi er Livet, og i Os vil du aldrig ophøre med at være;

Velsignet er den,
som brændende ønsker Dig,
for han vil komme til at eje dig
og på den måde blive velsignet tre gange.
Mit livs under,
hvad har jeg gjort
for at komme til at eje dig?
Udødelig Herlighed,
Ubeskrivelig at udtrykke i ord,
hvad har jeg gjort,
siden Du forener mig med Dig?

(Jesus talte:)

Jeg ønskede, at du skulle blive Min ledsager i Kærlighed;

kom;


1 Højsangen 5:16
2 Skønt min hukommelse er meget dårlig, og jeg er meget glemsom, så er det ikke det samme, når Gud underviser mig. Han behøver kun at vise mig noget én gang, og jeg glemmer det aldrig.
3 Jeg følte Gud morede sig.
4 Salme 38: 11-22
5 Da Saul forfulgte de kristne, og Jesus viste Sig for ham, spurgte Jesus ham ikke: “hvorfor forfølger du de Kristne?” Han spurgte ham: ”hvorfor forfølger du Mig?” og så: ”Jeg er Jesus, og du forfølger Mig.” Når jeg er angrebet, er det Gud, de angriber, eftersom dette arbejde ikke er mit.
6 Esajas 30: 10
7 Åbenbaringen 14: 3.
8 Faderens Stemme var glad.
9 Det er gennem vor lydighed.
10 Esajas 49: 6
11 Det betyder hjertets dør.
12 ”Den som har set Mig, har set Faderen.” (Johannes 14: 9.)
13 ” Tror du ikke, at Jeg er i Faderen, og Faderen er i Mig?” (Johannes 10)