9. november 1994

Min Vassula, Jeg giver dig Min Fred; lyt og skriv:

som du ved, rører den, som angriber dig uretfærdigt, Mit Øjeæble; men stå fast, Mit barn, og bed om, at tro vil blive genetableret i dit land, for tro er ikke givet til alle; Jeg er Ophavsmand til Mit Budskab, og Jeg vil se, at det spreder sig hurtigt; dette er Mit Arbejde, og alt det, menneskehænder har slettet, vil blive genoprettet af Mine Hænder;

og hvad angår dem, der undertrykker dig i dit land, betragt dem ikke som fjender, men som mennesker, der også er en del af familien og derfor kære for Os,1 og som har brug for bønner; lad din kærlighed tiltage og ikke aftage, så Jeg, når Jeg kommer og kalder på dig, må finde den samme kærlighed i dig, som Jeg Selv føler for dig; Mit ønske er at finde dig egnet for Mit Rige; tag imod dit Kors, og lad Faderen gengælde dem, som har såret dig;

(Den Hellige Treenighed taler:)

Du, så utroligt kær for Os, efterlign Os,

(Helligånden talte.)

Jeg vil fortsætte med at vise dig vejen og give dig Min Vejledning, så du kan være egnet for Vort Rige; gennem Mine Instruktioner vil Jeg lære dig at lægge hænder på dine brødre og søstre, så deres ånd falder ind i Mine Arme; de døde2 vil blive opvækket; Jeg skal løfte dem, om end ikke alle; det er Jeg, som giver liv og ånde; har du ikke hørt, at det er i Mig, at du lever, bevæger dig og findes?

Jeg vil fortsætte med at træne dig åndeligt i Min Kærlighed, på Mine Uendelige måder, så dine motiver bliver som hos dem, vi spejler os i, og gennem din mund vil Jeg fortsætte med at tale og oprejse mange døde;

det er Faderen, som sender dig ud på dine rejser; Jeg er med dig hele tiden; sjæl! Jeg skal fortsætte med at forme dig i overensstemmelse med Vort Billede, så Jeg, når din forgængelige natur nødvendigvis må omkomme, kan løfte dig på ny,3 for at lade dig vandre i Vore Sale;

stol på Mig, Vassula, og tillad Mig at flagre frit i dig; tillad Mig at ånde i dig, så Jeg kan fortsætte med at undervise dig med Visdom og råd; alt Jeg gør, Mit barn, er ikke blot ord, men Min Uendelige Hellighed og Ære; Min Kundskab indeholder Sandheden; kom og tag Sandheden i besiddelse og alt, hvad Jeg ejer, det gives frit til hele menneskeheden;

søg Min godhed, Min tålmodighed og Min overbærenhed, så disse gaver i din svaghed må lede din forstand og dit hjerte til en større anger; ja, lev helligt, som Jeg er Hellig … vær hellig i alle dine handlinger, og lad Mig ikke flygte fra Min bolig4 af mangel på hellighed;

lad din trofasthed til Os vokse som Vor trofasthed,5 for at bevare dig fra at falde ind i en sløvhedens ånd og tilbage til verdens ondskab; lad din glæde være i Os;

datter, bed om, at profetierne hurtigt må blive fuldført, og at Jeg, den fuldstændige fylde af Gud, ytringen af din ånd, lyset i dine øjne, stiger ned i jeres midte for at vise verden, hvor forkert det var, for at vise kirkerne syndigheden i deres splittelse, og hvordan de, på trods af at de dagligt erklærer, at der er én Herre, én tro, én dåb og én Gud, som er Fader over alle, gennem alle og i alle, er ubarmhjertige mod hinanden, Vi kan ikke sige: ”du har gjort alt for at bevare enheden, Jeg gav dig i begyndelsen, da du stadig var et barn6 og i Mine Arme;”

i dag siger du: ”jeg er ikke længere et barn, og jeg kan gå selv”, og siden er du gået ud af Min favn og har vænnet dig til at lade dine skridt gå sin egen vej … O barn af Faderen! Sønnens frugt! Min Stad og Min Brud!7 din velduft har forladt dig … vil der være nogen som helst overlevende i dig, når Jeg vil stige ned med fuld kraft?

Jeg står ved jeres døre og banker på, hvis nogen af jer hører Mig kalde og åbner døren, vil Jeg ikke blot komme ind for at dele hans måltid med ham side ved side, men også for at gravere Mit nye Navn på dem; de vil så kalde på Mit Navn, og Jeg vil lytte til dem og vil endnu engang sige: ”disse er Mit folk, et helligt præsteskab, og Jeg vil leve iblandt dem alle;”

har du ikke hørt? ”at alt kød er græs og dets skønhed som markens blomster; græsset visner, blomsterne falmer, men Herrens ord består evigt;”8 så hvorfor kalder du dig selv ”Gud” og sætter dig selv på tronen i Min Helligdom? kom og angr, og tillad Mig at lede dig tilbage til din Guddommelighed; hvis du tillader Mig at være dit Lys og Lygte, så kan ingen verdslig lov røre dig; kom og arv Vort Rige i den rette ånd; bed om Mine gaver, og Jeg skal give dig dem: hvordan kan du sige til din sjæl: ”sjæl, du har masser af gode ting nu, tag tingene, som de kommer; hav nu en god tid, og vælt dig i din velfærd, selvfølgelig er arven din;”

ak, for din utroskab! ak, for de ærekrænkende beskyldninger, som kommer fra dem, som går med et ydre udseende af fromhed, men nægter Kirkens indvendige magt! de tilhører virkelig den onde, de forstår ikke, at de er en ødemark og tørke, en omvandrende stakkel, ynkeligt fattig og også nøgen; hvordan kan I tro, at Jeg kunne leve i jer9 og skænke jer Mine gaver, I, som er skyldige i at synde? har I ikke hørt, at Jeg afskyr falskhed?

– oh Vassula, hvor få, der ved noget om Mig, og dog er det Mig, som holder alting sammen, er overalt og ved alting lige til dybden af Gud; lad din kærlighed vokse i Mig og din glæde være fuldkommen i Mig, så at din ånd synger lovprisninger til Mig; lad dit hjerte være i fred med Mig og din ånd tilgivende; bær med tålmodighed Korset, Jeg har betroet dig med, for alt det, du gør, er ikke forgæves;

gengæld ondskabsfuldhed med venlighed; gengæld ondt med godhed og kærlighed; tænk på de fattige og elendige for at herliggøre Mig; vær tro og tillidsfuld kun mod Mig, din Gud;

du er ikke alene; Jeg Helligånden, er dit liv og Den, som leder dig ind i Vort Rige;

bed uden ophør og vær hellig i Min Nærhed;


1 Den Hellige Treenighed.
2 Åndeligt døde.
3 Den første opstandelse var af ånden, omvendelse. Denne opstandelse er af de døde.
4 Ånden bor i os.
5 Mellem Treenigheden.
6 Den første Kirke.
7 Den Hellige Ånd taler til Kirkerne.
8 Esajas 40: 6-8.
9 Kirkens medlemmer.