24. oktober 1994

Vassula af Mit Hellige Hjerte;1 ville det være bedre, om Jeg sagde: Vassula af Pantocrator?2 du er indviet under Mit Navn; Jeg er Én3 og den Samme, men mennesker har delt Mig;

Den, som sår splid, høster en afgrøde af ødelæggelse; den, som sår forudindtagne meninger, høster en afgrøde af dårskab; har du ikke hørt, at fjolset lægger sine arme over kors og spiser sit eget kød op? alt kød, som dækkede dem, er borte og ligeledes deres åndedrag, intet bliver tilbage, andet end tørre ben; Mine Navne er Hellige,4 men mennesker har behandlet Mig nedladende og har udelukket Mig fra Mit Eget Hus, Min Egen By og nu fra Min egen Helligdom:5 de undertrykker Mig, og de er en tung byrde for Mig; fyldt med stolthed er de tilfredse med at leve i en ørken; men Jeg har til hensigt i disse kommende dage at vise Mit Store Navns Hellighed, som er vanhelliget på grund af jeres splittelse;

Jeg siger dig, datter, ser du, hvordan dit folk lever uforstyrret og i skræmmende sløvhed, hvad angår arbejdet for enhed?6 Jeg vil ikke tillade dette mere; Jeg vil strække Min Hånd ud selv til de fjerneste dele af dit land og omstyrte disse købmænd,7 der hindrer mit Folk i at forene sig; Jeg har opvækket dig for at blive et tegn på enhed, et tegn på Min Barmhjertighed, et tegn på Min Magt, men deres demonstrative stoltheds lidenskab har gjort dem blinde;

i dag kan Jeg sige: ”lad deres ben brænde” og tage hævn; Jeg kan lade dit land blive enke, men i Min Barmhjertighed og på grund af Min Kærlighed vil Jeg oprejse i det mindste én fra Øst, som vil sige til sin broder:8 ”kom og betræd min mark; kom, og spis sammen med mig ved mit bord, kom, og drik sammen med mig; mit fad flyder over med ny vin; lad os sammen lade vore lam græsse og gøre vore græsgange til en Paradiset Have; vor Gud! se hvad vore hænder har skabt ud af Din Helligdom!”

Mit Hus i Vest bliver plyndret; Jeg har bedt dem om at samle sig under Peter,9 men de har ikke forstået det og gør det modsatte; mange indefra det Hus siger: ”hvorfor skal vi have en leder,10 og specielt denne leder?” Jeg har advaret jer om, at kardinaler vil vende sig imod kardinaler, biskopper imod biskopper og præster imod præster; Jeg valgte Peter til at føde og beskytte Mine lam, men oprørets ånd, blomstrer nu og har nået oprørets højdepunkt; det er den store Trængsel, Jeg advarede jer imod;11

Mit Hus i Vest bliver plyndret, men vinden fra Øst vil rejse sig og sammen med Mit Åndedrag afslutte plyndringerne; mange af dit folk protesterer imod Mit Råb for Enhed og har tilpasset deres skridt til at gå deres egen vej; de kalder sig selv rige, men, hvori består deres rigdom? …

”hvordan kan det være, at du er blevet en vinranke, der er gået i forfald? kan du sige, at du ikke har syndet? er der et eneste sted, hvor du ikke har syndet? du Mine Helgeners ven! barn af Min Moder! hvorfor, hvorfor er du blevet så stædig? hvad er dine endeløse ceremonier værd for Mig, når du kun priser Mig med tomme ord? ja, I har holdt fast ved Min Tradition, og det er derfor, sværdet ikke vil falde over jer, og alligevel sætter I Mine To Vigtigste Bud til side og følger dem ikke; hvorfor adskiller I Tradition fra Bud?12 selv om I dækkede jer med myrra og røgelse, ville Jeg alligevel opdage pletterne af jeres skyld; åbn nu jeres mund og lad Mig give jer føde, så at I opsluger livet; sig ikke: ”vi vil gå vor egne veje”; vend tilbage til Mig, og anerkend jeres skyld!”

og du, datter, udråb Mine Budskaber med høj røst og profetér, sig: Jeg ved alt om Mit Hus på Vestbredden, nær Livets Flod, og Jeg ved også, hvem som forblev trofaste mod Mig i dette Hus; datter, hvad ser du udenfor dette Hus?

Jeg ser en løve, som lusker omkring udenfor det Hus, og som er ivrig efter at komme ind i Dit Hus gennem et sidevindue.

ja; løven har forladt sin hule; datter, en destruktiv ånd flakker omkring; engel efter engel følger tæt efter hinanden for at advare jer alle og fortælle jer, at Min By på Vestbredden vil blive stormet af en ødelægger, og det vil blive med stor voldsomhed, for at modsætte sig og stride mod Min Lov, Min Tradition og Min Guddommelighed; hele landet vil blive en rædsel;

jeres hellige, Mine budbringere og Mine profeter vil blive forhindret i at fortsætte deres arbejde … og over jer vil et tungt mørke sprede sig, medens Min Fjende, som er en lærd person, vil udelukke Mit Evige Offer, idet han tænker, at hans handling vil forblive ubemærket sammen med hans hemmelige synder; Min Hånd vil pludselig komme ned over ham og fuldstændigt tilintetgøre ham; den Nat er blevet forudsagt i den Hellige Skrift; men han har, sammen med andre, med glæde lagt deres ed ind i Udyrets mund, og de ærer kun Udyret for at have givet dem dets magt; ve for tilbederne af Uhyret! de vil klage og begræde deres skæbne;

nu, datter, hvad ser du på den anden side af bredden, Mit Hus i Øst?

Jeg ser ikke nogen Stad, og landet er sandet og fladt som en ørken; men Jeg ser også et grønt skud springe frem i denne ørken.

lyt og skriv: Herlighed vil stråle fra den østre strand — det er derfor, Jeg siger til Huset i vest: vend dine øjne imod øst; græd ikke bittert over de frafaldne og dit ødelagte Hus, bliv ikke grebet af panik, for i morgen vil du spise og drikke sammen med min spire fra den østre strand — Min Ånd vil bringe jer sammen; har du ikke hørt, at Øst og Vest vil blive ét rige? har I ikke hørt, at Jeg skal bestemme en dato?13

Jeg vil række Min Hånd ud, og på en stav vil Jeg indridse ordene: Vestre strand, Peters Hus og alle dem, som er ham tro, og på en anden stav vil Jeg indridse: Østre strand, Paulus’ Hus og alle dem, som er ham tro; og når medlemmerne af de to Huse vil sige: “Herre, fortæl os, hvad Du mener nu”, vil Jeg sige til dem: “Jeg vil tage staven, på hvilken Jeg har indridset Paulus’ navn og alle dem, der er ham tro, og lægge den sammen med Peters stav med navnene på dem, der er ham tro, til én; Jeg vil gøre én stav ud af to, og Jeg vil holde dem som én; Jeg vil binde dem sammen med Mit Nye Navn; dette vil være broen mellem øst og vest; Mit Hellige Navn vil binde broen sammen, så I kan udveksle jeres ejendele over broen — de vil ikke længere praktisere alene men tilsammen, og Jeg skal regere over dem alle;

– det, Jeg har planlagt skal ske, og skulle mennesker sige til dig, datter, at disse tegn ikke er fra Mig, så fortæl dem: “Vær ikke bange — har I ikke hørt, at Han er Helligdommen såvel som byggestenen? Klippen som kan nedbryde de to Huse men bygge dem op igen til ét eneste Hus?” dette er, hvad du vil sige dem, datter;

Jeg, Gud, er med dig; Jeg vil med Min Ånd indtage endnu flere hjerter;

kom, Jeg elsker dig; modtag Min Fred;

(Dette er min vision)

(Dette ikon repræsenterer på den venstre side St. Peter og på højre side St. Paul. Som to søjler holder de sammen Kirken. Indeni er måltidet: den Hellige Kommunion (i mit syn Livets Flod.) Ovenover dem er Kristus, den Øverste Præst og Kirkens Overhoved.)


1 Jeg tænkte at ved at kalde mig på den måde, vil de Ortodokse blive ved med at vende sig imod mig fordi terminologien er Romersk Katolsk.
2 Græsk Ortodoks terminologi.
3 Han er den samme Kristus.
4 Kristi forskellige navne, f. eks. Pantocrator, Hellige Hjerte, Ichthus, Alfa og Omega, Emmanuel ect.
5 Det er ikke kun Kristus, der er blevet ”smidt ud” af Sit Eget Hus på grund af spørgsmål om teologi, men i Vesten er nogle startet med at afskaffe det Evige offer.
6 De Græsk Ortodokse ”udeblev” fra mange fælleskirkelige møder.
7 `Købmænd´ betyder i denne sammenhæng dem, som ser efter deres egne interesser og ikke Kristi interesser.
8 En bror fra vesten.
9 Budskab fra 3. juni 1988.
10 Henvisning fra budskabet 16. maj 1988.
11 Henvisning fra budskabet 16. maj 1988.
12 Det betyder: “Vær opmærksom på de To Bud lige så meget, som I er opmærksomme på at holde Traditionerne”.
13 Jeg forstod, at Kristus henviste til Sine Budskaber om enhed, kalder os alle til at forene Påskedatoen. Alene dette så ud til at ”berolige” Ham og tilfredsstillede Hans tørst efter enhed. Kristus lovede os, at hvis vi forenede Påskedatoerne, ville Han gøre resten.