30. maj 1994

Jahve, min Gode Fader,
Min sjæl længes efter at leve i Dit Hus,
O lyt til min bøn!
Du som befriede mig
for at gøre mig klar til i stor stil
at vise Dit Hellige Navn
til adskillige lande
og lovprise Dig med bønner,
fortæl mig, min Gode Fader,
fortæl mig, hvornår må jeg gemme mig
i Dine Vingers skygge?

hav medlidenhed med mig, synder,
for jeg er og bliver en stakkel,
men med Din frelsende magt,
ved jeg og tror jeg, Du kan løfte mig op.
Jeg lover, og altid med håb,
at jeg vil ære Dit Navn mere og mere,
og mine læber vil tale om dine vidundere.

O Fader,
ligesom himlene og Jorden tiljubler Dig,
kom, for min skyld
med Din kærlige godhed, kom,
med Din store ømhed, kom;
kom og gør os til ét, Jahve.
Jahve, hvorfor venter Du så længe?
kom nu og helbred vore sønderknuste hjerter.

datter, Jeg elsker dig; Jeg vil gøre jer alle til ét; forstår du? og Jeg vil samle jer fra nær og fjern og fra alle veje, til den rette tid vil Jeg kalde; kom nærmere hen til Mig, Mit barn,1 og lyt til dette; Jeg har iagttaget jer helt fra begyndelsen; Jeg har talt, men verdens lidelser forøges, og denne generations skyld vil styrte sammen, når Jeg kommer og renser landene, så vil de løfte deres hoveder, og søge efter Min Ånd, som vil føre dem ind i sandhedens kundskab;

det er derfor, datter, du må bede for at Øst og Vest vil mødes og forene deres hjerter til ét; dette må blive gjort, før end Fjenden undertrykker Min Lov og gøder Min Helligdom med menneskelige doktriner og bestemmelser;

men det er sagt, at der var falske profeter blandt jer i fortiden, så I vil også have jeres falske lærere, som vil antyde deres egne nedbrydende synspunkter og fornægte Min Søns, Jesus Kristi, guddommelighed; disse falske lærere intellektualiserer de Gode Nyheder der er blevet givet til jer i al sin fylde;

sandelig siger Jeg jer: vogt jer for Bedrageren; Bedrageren vil bringe jer en anderledes doktrin og vil forvrænge Mine Ord og Tradition, som var givet jer; så efter alt det, Jeg har skrevet til jer, generation, ved brug af Mit instruments hånd, hjerte og sjæl, siger Jeg, efterlign ikke bedrageren, vær ikke bange for disse bedragere, de er ikke guder, og Jeg er i ethvert trofast hjerte; Jeg vil slippe en skybrudsagtig regn af ild løs på denne Jord for at brænde alle dens forbrydelser, men Jeg skal redde Mit folk;


1 Jahve lød her som en øm fader.