27. maj 1994

støt dig til Mig, datter; tillad ikke de døde1 at trække dig tilbage til dem; har du spist af Min frugt?

Ja, jeg har spist Dine Ord, og de er Liv.

og du har fået et nyt liv; Jeg er Opstandelsen; og du er opstanden;2

lær hvordan Min Ånd arbejder; Min Ånd var dybt bevæget, da Den så dig ligge død blandt de døde; sammen med de andre, havde du kastet dig selv helt ned til bunden af graven, i mørket, i dybden af forrådnelse;3 del-af-Mit-Legeme, Min Stad, du havde ører, men hørte ingenting; du havde øjne, men så ingenting; sådan, som du var trykket ned af dine synder, var du ved at blive kvalt i støv på støv;4 og dog var ingen af jer født der; og Jeg var fyldt af sorg ved at se dig i denne elendighed; Mine Øjne var udmattede af sorg; Jeg kaldte på jer hele dagen, men ikke én af jer lyttede til lyden af Mine indtrængende bønner; for at ære Mit Navn og ære de Hænder, der skabte jer og holdt jer fast, og for Min Trofaste Kærligheds skyld, åbenbarede Jeg Mit Ansigt for dig og lod Mit Lys stråle på dig; den Højeste stod foran dig ansigt til ansigt, og gavmildt åndede Min Hellige Ånd Livets Åndedrag på dig, Opstandelsens Åndedrag; derpå salvede Ordet dig, og Han grundfæstede sin Kongelige Trone i dig; og for at ære Sin Krone i støvet,5 rejste Han dig fra støvet og sejrede i dig, og du blev Hans Styrkes blomst; forstår du, datter, Min Kærlighed udretter underværker for de døde …

dernæst talte Jeg i Min helligdom,6 Jeg åbnede den og gik med herlighed ind i Min bolig; Jeg var Den, som styrkede dig, stad, så Bedrag og Fup ville være ude af stand til at føre sine hære op mod dig; eftersom du er blevet oprejst til at vandre med Kongen7 i Hans sejrrige optog;

og nu, da Jeg har genoplivet dig, skal du fuldstændigt opgive alt det, Verden byder dig; nu, da Jeg har genoplivet dig, skal du ikke se hverken til venstre eller til højre, men kun på ting der kommer ovenfra; lad dine tanker være himmelske tanker; søg det, der er Mig, og ikke af støvet; i din opstandelse har Jeg afklædt dig dine verdslige klæder, og har nu smykket din sjæl med Mine imponerende Klæder;

ja, Jeg har klædt dig med Visdom … og Billedet af den usete Gud reflekteres nu på dig for at lede dig til guddommelighed; Jeg har bedt Faderen om iføre dig Mig selv, så Jeg leder dig mod hellighed; endelig fri! … og i dette billede vil Jeg drage Mit folk til enhed;

vær mild og tålmodig indtil den anden opstandelse; du modtog gennem nåde den Ånd, der giver barnekår, det er derfor, dine læber er i stand til at råbe ”Abba”, en nåde, som er stor nok til at føre dig til himlen;

fortsæt med iver og tillid, idet Jeg er din Hellige Ledsager, og udhold det tålmodigt, selv om du bliver jaget; Jeg vil mere og mere løfte det slør, som dækker din ånd, så du må blive åbenbaret med Mig i hele Min Herligheds fylde;

Jeg Er er med dig; lovpris Mig, som er Amen, og lev for Mig; dette var en kort påmindelse til dig for at minde dig om, hvor Jeg fandt dig;


1 De åndeligt døde: det betyder, verden skulle ikke friste mig, og jeg skulle holde mig væk fra fristelser.
2 Herren taler om den første opstandelse, en åndelig opstandelse, givet af Helligånden.
3 Jeg husker, at jeg lige før min omvendelse så en spedalsk. Den spedalske var mig.
4 Jesus mener den åndeligt døde.
5 ” i støvet”, et udtryk fra vor Herre som betyder ” i dig”, siden vi er skabt af støv.
6 Det betyder: Gud talte indeni mig.
7 Ham selv.