31. maj 1994

Min Herre?

Jeg Er;

Vassula af Mit Hellige Hjerte, glæd dig og forstå, hvordan Jeg ud af et vissent træ skabte et frugtbart og gav det liv ved blot at kaste et blik på det; så glæd dig, datter; Jeg Er er med dig; frygt ikke, Mit barn, lyt og skriv:

hver eneste Påske er Jeg nødt til at drikke af splittelsens bæger, eftersom Jeg bliver tvunget til at drikke af denne kop; men også du, datter, vil komme til at drikke af den; du skal dele det bitre med Mig — givet af menneskelig hånd; jo længere tid det tager dem at forene Påskedatoerne, desto strengere vil denne generations dom blive; Min Tilbagekomst er nært forstående, og sørg for dem, der har et forstokket hjerte! sørg for det delte hjerte! sørg for det uforsonlige hjerte! ”de skal blive kastet ned i helvede!”1 i dag vil hvert medlem af Mit Hus, som udfordrer Mig og nedlægger ødelæggelsens vederstyggelighed i sit hjerte, få sit navn slettet i Livets Bog for gudsbespottelse; mange af jer, generation, lytter til Mine Ord, men forblive inaktive i sløvhedens ånd; hvorfor tillader I jer selv at blive besejret og erobret af jeres vantro?

jeres frafald har forhærdet jeres hjerter, og Esajas profeti gælder og går i opfyldelse, selv i dag: ”I skal høre og høre igen, men ikke forstå, se og se igen, men ikke indse; for dette folks hjerter er blevet grove, deres ører træge til at høre, og de har lukket deres øjne, af frygt for, at de skulle se med deres øjne, høre med deres ører, forstå med deres hjerte og blive omvendte og helbredt af Mig”;2 angr og omvend jer! for himlens Rige er nær;

se jer omkring og se: en del af Min Kirke er blevet ført på vildspor på grund af deres rationalistiske sind, en sløv ånd er kommet over dem; i dag taler Jeg gennem Betydningsløses munde for at vise Min Uendelige Barmhjertighed til hele menneskeheden, men kun en håndfuld kan høre og se Mig; resten var ikke tilladt at høre og se Sandhedens Helligånd;3 men, på samme måde som de, der hørte Min Nådes Ånd, er også disse elsket af Mig, og det er derfor, Jeg indtil denne dag holder Min Faders Hånd tilbage fra at falde på dem;

nej, datter, de var ikke tilladt at høre og se Sandhedens herlighed, og de vil aldrig se den, ikke før end deres sind bliver fornyet af en åndelig revolution; så længe de følger deres egen intellektuelle kurs, vil de forblive i mørket og fremmedgjort for Mine tegn og undere; så længe de søger tilflugt ved deres egen ånd, vil de fortsætte med at krydsforhøre Min Sandhedens Helligånd uden at genkende Ham, Han som taler til dem nu; med lukkede øjne og uopmærksomme ører, vil de fortsætte med at forkynde deres egne love i stedet for Min Lov; de vil prøve at forandre tiderne og ord, og på grund af deres utroskab vil de afskaffe Mine Traditioner til fordel for menneskelige tilsvarende traditioner, uden den Sandhed, der er i Mig;

de vil prale af deres præstationer, men de vil kun blive hyldet og prist af den fordærvede verden, ikke af Mine Egne som Jeg har forseglet; ja,4 verdens mennesker vil glæde sig og vil fejre denne begivenhed og udveksle gaver mellem sig; men Mine Egne vil græde af sorg og vil bære sæk og aske, og sørge over og håbe at denne syndighed, denne ødelæggelsens vederstyggelighed, ikke skal vare evigt;

Moses skrev: ”de som holder Loven, vil få liv gennem den”; og i dag siger Jeg til jer: ”de som følger Mine Traditioner, vil få liv gennem Dem;” og når I bekender, at Jeg, Jesus, er Herre, opstået fra de døde, så skal I blive frelst;

når I af hele jeres hjerte vil sige Mine Indstiftelsesord under Eukaristien og Indvielsen, vil I blive frelst! det er derfor, Jeg i Min Uendelige Kærlighed kalder på jer alle, for at I kun skal række jeres hænder ud efter himmelske ting; bed Min Ånd om at vejlede jer, og I vil ikke være i fare for at komme ud for fristelser; tillad jer at blive vejledt af Min Ånd, og ingen fristelse kan røre jeres ånd …

I har læst, hvordan det var skrevet, at Min Kirke ville lide og blive forfulgt, under den Lovløses lov, forrådt indefra, I vil nu blive vidner til dette og alle åbenbaringer vil blive opfyldt;

Hvorfor må alt dette ske, Herre?

desværre! mange af jeres hyrder sover, og Mine lam er spredt, meget få er der til at samle dem;

Herre, er det, fordi nogle af Dine hyrder håner Dine advarsler? Er det fordi, de tager alting som en trussel?

det er fordi, Jeg afslører deres nøgenhed; Mine Øjne er alt for rene til at hvile på synd og ligegyldighed, og Jeg kan ikke udholde uretfærdighed længere; hør Mig: deres vantro over for Min Helligånds gaver står i vejen for Mig! hvis de blot vidste, hvad Jeg, Gud, byder dem, så ville det have været dem, der bad om flere undere;

men, har I ikke hørt: ”det mål, I måler med, med det skal I selv måles, og I skal få endnu mere; thi den, som har, skal der gives; og den, som ikke har, fra ham skal endog det tages, som han har!”5 rigdommens lokkemad6 kom ind i disse menneskers indre og kvalte Mine Ord,7 og derfor yder de ingenting; Mit Rige, skal derfor blive taget væk fra dem, og vil blive givet til et folk, der kan frembringe dets frugt;

Jeg, Jesus, velsigner dig, datter, modtag Min Fred og kærtegn Mig med din kærlighed; ic;


1 Mattæus 11:23.
2 Esajas 6:9-10.
3 Jeg undrede mig over hvorfor, og det var som om, Herren ønskede at stoppe mig fra at tænke forkert. Han skyndte sig og sagde det følgende.
4 Joh. Åbenbaring 11:10
5 Markus 4:24-25.
6 Det betyder ”stolthed”, Åndelig stolthed
7 Jeg forstod, at skønt de studerede Biblen, trængte de ikke ind i meningen af Ordet, men forstod den med deres eget menneskelige lys og ikke med Den Hellige Ånds Guddommelige Lys.