29. september 1993

(Ærkeenglenes højtid)

(Skt. Michael gav mig dette budskab:)

Gud er hele Jordens og himlens Konge, ingen er som Ham! Han er jeres frelse, jeres styrke og jeres fred; i jeres nød vil Han strække Sine Hænder ud for at løfte jer og frelse jer;

Gud er Himlens og Jordens Herre, og der er ingen, der er som Ham, ingen I kan sammenligne Ham med; Jeg siger jer: hold jer vågne, fordi ingen kender dagen, hvor jeres Herre kommer til jer; Den Almægtige vil ikke trække sin beslutning i langdrag;

Han skal komme til jer alle som en Søjle af Ild, og lyset fra Hans folk vil blive en ild og jeres Hellige en Flamme, der vil brænde og sluge ondskabens lumskhed;1 Hans Lys vil gennemtrænge og gennembore Mørket, og de, der ikke kunne se, vil se; Han vil ødelægge denne verdens stolte; og de, der bliver tilbage, vil være Hans Egne, de vil blive så få, at selv et barn vil være i stand til at tælle dem, medmindre Den Almægtige hører et angerfuldt råb fra Jorden! Hans dom er retfærdig;

forbliv i Herren, Vassula, og han vil give dig styrke; Jeg vil beskytte dig;


1 Der hentydes til Renselsen.