30. september 1993

Hellige og Trofaste Herre,
Din solide Undervisning
har givet mig Lys.
Du er verdens Lys.

Søn af Den Højeste,
Du har uddannet mig
som en af Dine Udvalgte
uden nogen fortjeneste.
Velsignet være Dit Navn!

Du, Den Allerhøjeste,
vær mit livs Hersker,
så jeg må opnå den fuldkommenhed,
som Du ønsker.

Led mig, hersk over mig
og opbyg Dit Rige i mig,
så min sjæl
vil blive en fuldkommen bolig
for Din Guddommelighed og
Din Hellighed.

Amen

Oh! livets krone vil blive givet til de tro; forbliv i Mig, og du vil opnå fuldkommenhed og liv! bliv nu endnu mindre, og undgå at se til din venstre eller høje side;

Jeg vil holde dig ved selskab til slutningen af dit løb … Vassula, Jeg har genoplivet ånden hos mange, medens din ånd søgte efter Min;1 Jeg har helbredt og udført mirakler på grund af dine prøvelser; Jeg har med glæde givet dine prøvelser til Faderen på denne måde, og ved din bod vandt Jeg de gudløse;

Oh … Min kære ven, Jeg har brug for din gavmildhed for at rense de urene, det koster alt, hvad du har; Mit barn, du har reddet mange sjæle ved at give Mig dine bedste timer;2 Vassula, det er ikke blot gennem ord, at Enhed mellem brødre vil komme, men gennem Helligåndens indgriben; Jeg har vejledt dig i at søge efter enhed og leve den enhed, som Jeg ønsker; Jeg har beskyttet dig fra at falde i fristelse, fordi Jeg ønsker, at du skal være det levende eksempel på, hvordan Enhed vil være; enhver, som ser på dig, vil se Enhed i overensstemmelse med Mit Hjertes ønsker;

mist ikke modet over dem, som ikke modtager Min Plan igennem dig; hvad Jeg har givet dig som gave, er mere dyrebart end perler, mere dyrebart end prisen på alle verdens skatte! Oh, Min Vassula, Jeg, Gud, vil ikke bebrejde dig den enhed, du lever, men Jeg vil bebrejde det menneske, som angriber dig i din opgave; hans angreb på dig er som en sten kastet ind i det inderste af Mit Øje … Jeg, Den Allerhøjeste, har oprejst dig til at blive en model for enhed; I3 er Enhedens førstefrugter; Jeg siger jer, spred Mine Budskaber vidt og bredt, så meget som muligt; husk på; Enhed vil komme med ydmyghed og kærlighed; og nu, lad dit hjerte værdsætte, hvad Jeg har at sige: for at få enhed har Jeg brug for ofre …

Fra mig, Herre?

fra dig og alle, som er generøse, er Jeg ikke din første Kærlighed?

Jo, Du er Jesus.

Jeg er Den, som kan lede dig til din frelse, så frygt Mig ikke; Jeg vil give dig tilstrækkelig styrke til at udholde prøvelserne, som er beregnet for at berøve dig den Fred, Jeg har givet dig; Min Fred vil forblive over dig, Min engel, og som solen står op over havet, således vil Mit Hellige Ansigt nu og da blive åbenbaret gennem dig og på dig,4 medens du arbejder for Mine Interesser; Jeg skal også åbenbare Mig på denne måde så øer, bjerge og enhver slette må tror, at du er sendt af den Allerhøjeste, og at Jeg Er er Skaberen af ”Sandt Liv i Gud”, og at du er Mit talerør, og derfor er det, Jeg fortæller dig, det, du skal fortælle;

Den, som afviser dig, afviser Mine Ord; djævlen har allerede i dine anklageres sind plantet at bagtale dig, men overlad alting i Mine Hænder; tjen Mig trofast, og tilgiv dine anklagere, så Faderen og Jeg er i stand til at fuldføre Vort Arbejde i dig; lev helligt, og gør alt dit arbejde i fred;

Jeg, Jesus, elsker dig og velsigner dig fra Himlen;


1 Hans næsten totale stilhed mod mig, og Hans Nærvær efter at have undgået mig i flere dage. Denne tavshed og hans fravær var uudholdelig for min sjæl.
2 Timerne med meditation og i Hans Nærvær tage imod diktat. Timerne i Hans Selskab.
3 Jeg og alle dem, som lever enhed, som jeg gør.
4 Mange gange har Jesus eller vor Velsignede Moder ladet mit ansigt forsvinde og Deres ansigt viser sig for folk i stedet for.