21. september 1993

(Moskva.)

Herre, jeg spørger Dig er det muligt for Dig at diktere en bøn om Indvielse til de To Hjerter til mig, siden Du bad mig om at bede Russerne om at indvie deres land til De To Hjerter. Vil Du, Herre, gøre det, så jeg kan sende den til dem?

Mit barn, overfor Mig må du ikke være usikker;1 ja, helhjertet skal Jeg give dig en bøn; skriv:

Som angivet i Dit Ords profetier,
O Herre, ved vi, stoler vi og tror vi på,
at Dit Hellige Hjertes
og Marias Uplettede Hjertes Triumf
er nært forestående;

derfor kommer vi ydmygt for
at indvie os, vore familier
og vort land
til Jeres To Hellige Hjerter;

vi tror,
at ved at indvie vort land til Jer
vil nationer ikke løfte sværd
imod hinanden,
og der vil ikke blive mere træning til krig;

vi tror,
at når vi indvier vort land
til Jeres To Elskende Hjerter,
vil al menneskelig stolthed og hovmod,
al gudløshed
og hjertets hårdhed
blive udslettet,
og al ondskab vil blive erstattet
af kærlighed og gode ting

vi tror,
at Jeres To Hellige Hjerter
ikke kan modstå
vore suk nu og vore behov,
men at de i Deres Brændende Kærlighed
vil høre os
og komme for at helbrede vore dybe sår
og bringe os fred;

O Jesu Hellige Hjerte og
Marias Uplettede Hjerte,
blæs en gnist på os
fra Jeres To Hjerter,
så at vore hjerter blusser op,
og gør vort land til en fuldkommen
Bolig for Jeres Hellighed;
bo i os og vi i Jer,
så at vi ved Jeres To Hjerters Kærlighed
må finde Fred, Enhed og Omvendelse;
Amen;

Vassula af Min Lidelse, Jeg er med dig; Enestående, Almægtig, Standhaftig, Trofast og Sand; Amen ledsager dig;

hør Mig; sceptre og troner har aldrig gjort indtryk på Mig; det er derfor, Visdommen begunstiger de fattige og ulærde; gennem din betydningsløshed vil Mit Hellige Ansigt blive åbenbaret; Jeg vil efterlade et uudsletteligt minde hos dem, Jeg villigt har åbenbaret Mig for;2

Jeg vil vise Mig til dine omgivelser; Jeg vil ikke skjule, at Jeg er Skaberen af Sandt Liv i Gud; dette3 er også en gave fra den Allerhøjeste … og du, Mit barn, ær Mig, din Gud, ved at gå til møderne uden frygt for at forkynde Min Storhed; fortæl om profetierne, som Jeg selv har givet dig ved Mit Bud, og Jeg skal lade dem nå Jordens fire hjørner som et lyn;

vær gavmild med at give Mig din tid, og gå derhen, hvor din hjælp behøves; udvis aldrig partiskhed; gå nu i tro og vær et vidne for altid; Jeg, Herren, Den Hellige, vil altid tale med dig; også på denne måde4 ja! kom;


1 Jeg havde tøvet med at spørge Ham.
2 Når Jesus udviskede mig, og åbenbarede Sig Selv gennem møder og eller sammenkomster.
3 Denne kendsgerning at Han viste sig selv, kom til syne.
4 Da Jesus tilføjede efter: “også på denne måde”, var det fordi jeg tøvede, og forstod ikke, om Hans samtale kun ville være mundtlig eller også i skriftlig form.