30. maj 1993

I Dig søger jeg tilflugt,
jeg lever i fred under Dit Lys
og i alle mine vågne timer, Min Gud,
tænker jeg på Din Godhed.
Og nu er alt, hvad jeg ser frem til,
at være Dig nær.
Hvis jeg klager som en tigger nu og da
med tårerne strømmende foran Dig,
er det fordi, Du ved Din side har
en sulten og tørstig ledsager.

Du har sagt: “Jeg skal vande Min have,
Jeg har i sinde at overrisle
Mine blomsterbede”,
og det har Du gjort.
Du har sagt: “Mit Budskab skal spredes
som dug over alle mennesker og lande
og dække Jorden med det,”
og det har det.

og har Jeg ikke sagt, at Jeg vil lade undervisning strømme over dig som profeti, og åbne din mund i Mine Forsamlinger for at tjene alle lande?

Og det har Du.

så kom nærmere til Mig uden frygt! har Jeg ikke med Min Egen Hånd spredt Mine budskaber som et terpentintræ? du, som kun er et menneske af kød, hvorfor tvivler du? åbn din mund og svar Mig!

Det er sandt, Hellighedens Herre, enhver anden i mit sted ville have været på vej mod hellighed, om Du havde vist dem, hvad Du har vist mig: Visdommens hemmeligheder.

den Nåde, Jeg har givet dig, er for, at Jeg kan fuldføre Min store Plan for menneskeheden; Mit Budskab vil være som en Lampe, der lyser i en lysestage og spreder sit lys i denne tidsalders mørke og afslører Mit Nærvær og Skønhed i Mit Lys og åbenbarer Gud, som Han er:

Ledsager og Fredsfyrste,
Den Evige Fader og Rådgiver,

kom, fortsæt med at tale Kundskabens ord; vær Mit Ekko …1 oh, en ting mere, en enkelt påmindelse: du og Jeg er forenede, hvem som helst, der er forenet med Mig, tager den samme vej, som Jeg tog, vejen til Golgata;

enhver som følger det Højeste Offer bliver en del af Offeret; du er en del af Mig, en rest af Mit Legeme … giv dit liv som soning, og kom med Mig ned i Dødens dal;2 det er der, Jeg vil udgyde Min Ånd, det er der, Jeg vil udgyde Min Kærlighed for at genoplive alle indtørrede ben; dit arbejde er i den dal, Vassula; Jeg har til hensigt at oversvømme den med Livets Flod; Jeg, som er Opstandelsen og Livet, vil lade disse tørre ben i den Dal blomstre; Jeg vil vise Min Barmhjertighed og Min Kærlighed ved at oprejse de døde fra deres grave og lede dem tilbage ind i Mit Hus; og sammen med Mig i Mit Hus, vil deres borde altid være fyldt, Jeg vil fylde deres bæger og lade det flyde over, og Mit Hellige Hjerte vil blive deres Hellige Ledsager; Jeg skal nu bygge et enkelt Legeme ud af disse tørre ben, som ligger spredt i Dødens Dal; ja, som i profeten Ezekiels3 syn, Jeg stiller dig det samme spørgsmål: “kan disse ben blive levende?”

Nej. Ikke uden Du griber ind. Ikke uden Du giver disse ben liv, min Herre, for de er meget tørre og livløse.

Jeg skal genoplive dem;

Jeg er Opstandelsen;

Jeg skal fæste sener på dem, så de spredte ben vil blive sammenføjet,4 så vil Jeg lade kød vokse frem, Jeg skal dække dem med hud og give dem ånde, så de vil leve; Jeg skal gøre dem5 til ét enkelt Legeme … og bringe dem tilbage til livet igen; Jeg skal sende Min Helligånd for at blæse gennem Dets6 næsebor, den mest magtfulde Ånd, som vil genoplive Det og endnu engang få Det til at stå på Dets fødder for at Herliggøre Mig; ”Jeg skal udøse krystalklart Vand7 over jer8 fra Min Trone for at rense jer fra al urenhed, og Jeg skal udøse Min Helligånd, så Den lever midt iblandt jer; Min Helligånd vil blive givet til jer for at blive jeres Hjerte; så vil Jeg selv salve dette Legeme, og lyset, Jeg vil give jer i jeres9 øjne, vil være Mit Eget Guddommelige Lys, det vil udgå fra Min strålende Herlighed,10 og som krigere skal I gå frygtløst omkring, for Jeg vil være jeres fakkel, der vandrer foran jer for at vise jer vejen; I vil ikke behøve nogen lygte, da Jeg selv vil være jeres Lys;11

alle andre folk12 vil ved synet af jeres Skønhed følge i jeres spor, og bringe alle deres gaver og deres rigdom13 som en offergave sammen med dem selv til dig; og i din14 hånd vil Jeg anbringe et jernscepter og klæde dig i majestæt og ære” … det er sådan, Min Ånd vil forene hver og en af jer til slut15 og alle vil tro på, at det var Faderen, der sendte Mig,16 alle vil anerkende Mig som Offerlammet;17

Vis Din Styrke nu, min Herre,
Du er almægtig,
kom og FOREN dit legeme.
Din Hellige Ånd
har magten til at forny os;
Kom, Helligånd,
og smelt os med Din Ild,
eftersom vi er stive som jernstænger,
og ubøjelige,
kom, og smelt os
sammen til én solid stang;
smelt vore forhærdede hjerter!

Oh Vassula, bed mere for Enhed, bliv ikke fristet til at sige, at Jeg ikke vil høre dig! dine bønner er som tusinde ædelstene i Mine Øjne, en sød melodi i Mine Ører; bliv ikke forbavset, Jeg har sat Mit Rige ind i dit hjerte, og Jeg, din Konge hersker over dig; Jeg har givet dig Visdom, for at du og andre skulle gøre åndelige fremskridt; Jeg har ledt efter én, som Jeg kunne forme med Min Styrke og kaste ud i verden, som en, der kaster et net ud i havet for at bringe Mig sjæle; du er svag, men Jeg glæder Mig over din svaghed;

lyt nu: Jeg vil smelte jer alle!18 Jeg vil lægge jer alle i en smeltedigel, og når ilden brænder nedenunder smeltediglen, vil I alle smelte; Mit Rige19 skal ikke forblive delt, kom, vi os?

I al evighed!


1 Det var som om, Han sluttede Sit Budskab, og som om Han huskede eller andet. Han sagde: ”oh!”
2 Jesus mener, der hvor alle de åndeligt døde findes.
3 Ez 37:1-10
4 Jeg forstod, at Herren talte om vor splittelse, om Kirkernes deling, og sammenlignede os med de tørre og spredte ben.
5 Benene.
6 Legemet.
7 Joh. Åbenbaring 22:1
8 Gud taler om Legemet, som er os alle, Hans Kirke …
9 Jesus taler om Sin Kirke, fornyelsen af Sin Kirke, det Nye Jerusalem.
10 Joh. Åbenbaring 21:23
11 Joh. Åbenbaring 21:23
12 ”Alle andre folk” betyder, at til slut vil alle anerkende Kristus som Guds Søn, så Jesu Bøn går i opfyldelse. Joh 17:21
13 Joh Åbenbaring 21:26
14 Gud talte om den nyfødte Kirke.
15 Se Joh. Åbenbaring 6:15-17.
16 Johannes 17:21 se også Joh. Åbenbaring 6:16.
17 Joh. Åbenbaring 6:16. (omvendelse af verden til Kristendom.)
18 De tre jernstænger, jeg så i et syn.
19 Kirken på jorden.