28. maj 1993

fred være med dig; prædik, og bekendtgør, at den Gud, de har glemt, vil komme for at møde dem som en moder; Min Tilbagekomst er nært forstående; hvis Jeg åbenbarer Mig Selv gennem dig, er det for at kalde hver og en til Mit Hjerte og frelse dem fra deres frafald;

i dag er brugen af provokeret børnemord mangedoblet, skal Jeg forblive tavs? frygtelige syn vises for børn gennem tv-programmer, som berøver renheden i dem; oh, kom ind i Mine Sår, og del Min smerte, kom og trøst Mig! ic;