16. april 1993

(Den Ortodokse Hellige fredag)

Jeg har fulgt Dine Spor,
lige siden Du genoplivede mig,
og ved at være lidt lydhør
har jeg modtaget Dig,
min sjæl glæder sig i Dit Nærvær,
jeg er i Dine Kærlige Hænder nu,
i min Guds Hænder.

fred være med dig; bered vejen for Min Genkomst; jævn den vej, som Jeg vil betræde; åbn en bred motorvej for Enhed, Min ven! Min Genkomst er nært forestående; hør Mig, i dag dømmer de fleste af jer efter menneskelig målestok, det er derfor, jeres ånd er ude af stand til at begribe Mit Himmeriges Rigdomme; med mindre et menneske bliver født igen, vil det ikke kunne se Himlens Rige;

Vassula af Mit Hellige Hjertes Lidelse, kæreste sjæl, Jeg vil opmuntre dig med de samme ord, som Min Ånd hviskede i Sankt Paulus’ ører: ”stræb efter at tale profetisk”;1 det er, hvad du skal minde Mit folk om; fortæl dem, at man bør være ivrig efter at profetere og på den måde ære Min Hellige Ånd;

Herre, mange fordømmer profeti; og jeg forstår det også, eftersom der er mange falske profeter.

mennesker med lille tro! hvordan kunne I undgå at forstå det, Jeg har lært jer? Jeg har sagt, at ved Tidernes ende vil mange falske profeter træde frem, og at I skal tage jer i agt for dem, men har Jeg ikke også sagt, at I vil være i stand til at kende dem på deres frugter? hvorfor følger så få Mine forskrifter?

Jeg er Kristus, og det er præcist grunden til, at Jeg sender dig, Jeg sender dig til nationerne for at erklære, at Mit Ord lever! så stå fast og lad være med at give efter eller frygte, Jeg er dit Skjold; ja, Min Vassula, Jeg har givet dig dét privilegium ikke alene at være sammen med Mig på denne særlige måde, men tillige at lide for Mig; så tvivl aldrig nogensinde på, at Jeg er i stand til at fuldende dette Arbejde Selv; Jeg er tilstrækkelig Selv, men Jeg har udvalgt dig for at gøre dig fuldkommen;

Jeg siger dig; dit kapløb er ikke overstået; Jeg kan allerede love dig, at Jeg vil fuldføre det sammen med dig; gå ud til nationerne og bekendtgør, at Min Lov er levende, og at Jeg ønsker at skrive den i deres hjerter; så glæd jer!

glæd jer og vær glade, for Min Barmhjertighed er uden lige; glæd jer over, at Vore To Hjerter, som To Olivengrene, er midt iblandt jer for at genoprette jeres helbred og hele jeres sår! glæd jer og vær glade, for Vore To Hjerter leder som To Lamper jeres skridt til Himlen, hvor I hører til; så hvad kan du sammenligne Min Barmhjertighed med?

og du, som Jeg har givet næring og løftet op i Mit Lys, hold fast i Mig; Jeg ser hver handling fra Himlen, og Jeg ved, at Jeg vil modtage de dybeste sår i Mine bedste venners hus; Jeg vil være nødt til at drikke af jeres splittelses Bæger, jeres uforsonlige hjertes og frafalds bæger … ond vilje og bedrageri dræber de uskyldige; nej, Mit Barn, forvent ikke taknemmelighed eller medlidenhed fra verden, heller ikke Jeg modtog nogen af delene på Min vej til Golgata;

Jeg skal sige til dit lille hjerte: for Min Kærligheds skyld vil Jeg forøge Mine Kald, ikke formindske dem; Jeg vil overdøve enhver oprørsk mund, for Jeg er Herren, derfor, glæd jer, for ved de sår, som Mine venner påfører dig

vil Jeg bringe mange tilbage til Mig

Jeg vil lade de blinde se og de lamme gå igen; i stort tal vil mange af jer vende tilbage til Mig; græd ikke mere og tør dine øjne … Min Vassula, kom … Jeg vil tørre dine tårer bort …

2snart vil Jorden sitre og ryste og oh! så mange vil stadig være vildfarne ude i ødemarken … kom og læn dig op ad Mig og stol på Mig;

bed, for Jeg glæder Mig, når du husker Mit Nærvær; Jeg elsker dig inderligt og grænseløst;

Jeg vil altid være med Dig




1 1. Kor. 14,39
2 Jesus ændrer tone og taler som til Sig Selv.