6. januar 1993

Jesus, Faderens Elskede Søn,
mit lands1 marker er ødelagte,2
de er nu blevet
hjemsted for firben og edderkopper,
er Du ikke længere der?
er Du ikke længere i dette land?
Hvorfor har det ikke nogen fremgang?
Hvorfor efterlader Du dem langt bagud?
Døden er krøbet ind under deres døre …
Den Almægtige Guds Søn,
hvornår vil Du vise
Din Hellighed i dette land? …
”Vassilia mou, yiati kles?”3

Jeg græder over hendes overdrevne stolthed … hvordan skal Jeg behandle deres umættelige stolthed? de lytter ikke til Min Ånd, og de følger kun deres egne stolte hjertes befalinger;

Ærligt talt, Herre over al Hellighed,
Gør jeg ikke mit bedste for at tjene Dig,
Går jeg ikke i forbøn for Enhed?
Kan jeg bøje jern med mine bare næver?4 Men Din Ild kan gøre det.
Din Rigdom og Dit Hellige Hjertes Skatte kan gøre det.

da behøver Jeg at bede om mere hjælp fra dig … Jeg må bede om mere af dig; alt det, du giver Mig, vil blive anvendt til at binde jer alle sammen i kærlighed og oplyse jeres hjerter, så jeres ånd må åbne sig for Min Ånd, som så vil undervise jer i dybderne af jeres Fader i Himlen, og Visdommens skjulte juveler;

Fattigdommen står for Dine Fødder, for at tjene Dig, Almægtige.

ja! stol på Mig; Jeg vil altid opretholde dig, så frygt ikke; … se på Mig … Min mund er mere tør end pergament, og Faderen kan ikke tåle dette syn meget længere; Jorden krænker Ham og hele Hans Rige; verden er blevet så ond, og Mine Arme kan ikke meget længere tilbageholde Hans Arm fra at falde over jer;5

jern kan smeltes, så tab ikke modet … glem ikke, at Jeg har anbragt dig med et sværd i din hånd til at glimte som et lyn, for de stolte, disse Nyheder, som Jeg har givet dig at bære, mishager vældig meget deres hjerte; de gør deres ånd urolig og får deres knæ til skælve; når det gælder dit land, skal Jeg smelte det ned, som man smelter jern: med Ild … og de vil gøre fremskridt i hellighed;

(Budskab til nogen fra Jesu hellige Hjerte.)

Noget,6 som har eksisteret, kan aldrig dø, Noget, som genopliver begejstring og bringer synligt liv i Min Kirke, vil aldrig uddø;

du var vidne til genoplivelsen af Mit Hellige Hjerte med dine egne øjne og af Den, om hvem du siger: “jeg kender Ham, og jeg elsker Ham;” det, der sker i dag, går ikke uden lidelse og ofre; Jeg vil holde Hengivenheden til Mit Hellige Hjerte i live og alt det, Jeg har undervist i, som omkredser det; det er Mit Eget løfte; du skal vidne om Mit Hellige Hjertes genoplivelse, så du kan aflægge vidnesbyrd; at være et offer for Den, som tager dine synder væk, er et privilegium;

Jeg godtager det vidnesbyrd, du giver Mig i Min Ånd; så det, du ser med dine egne øjne, er indfrielsen af jeres tider;


1 Grækenland
2 På en åndelig måde.
3 Græsk: ”Min Konge, hvorfor græder Du?”
4 Jernstængerne i min vision repræsenterede de tre Kristne Kirker.
5 Pludselig stoppede Vor Herre og så på mig, som om Han kom i tanke om noget, så talte Han.
6 Det Hellige Hjerte.