17. januar 1993

(Aftenen for Enhedsugen — Los Angeles)

Herre, jeg beder, som Du har bedt:
må vi alle være ét,
som Faderen er i Dig,
og Du i Ham
så at resten af verden
må tro, at det var
Faderen, som sendte Dig;
jeg beder også for dette, for fårene,
som ikke tilhører Din Fold,
at også de vil lytte til Din Stemme,
jeg beder for alle Muslimer,
Jøder og andre,
at de må komme til at elske Dig
fra denne dag og fremover.
Amen

Jeg har hørt dig, Jeg har hørt dig, Min ven; til slut vil alle tilbede Mig;