21. december 1992

(At oplæse under enhedsugen i Los Angeles og Sacramento)

datter af Mit Hellige Hjerte, Jeg ønsker, at du skriver; hør fra himlen Min Stemme;

Mine ord om Forsoning, Fred og Enhed er ikke blevet hørt, og ej heller er de blevet respekteret; Jeg har talt én gang og vil ikke tale igen; Jeg vil ikke tilføje noget nyt;

Herre, det er tilsyneladende ikke særlig let …1

Jeg ønsker, at din røst skal tordne denne gang i januar!2 Jeg ønsker, at din røst skal tordne højere end nogen sinde før! du vil tale på Mine vegne; lad hele verden høre: dagene er nu talte, der er ikke megen tid tilbage, og nåden, som omsluttede menneskeheden, vil brat og helt pludseligt slutte … dette skal ske, så verden kan forstå, hvor stor Min Barmhjertighed og Godhed var, som strømmede ned ovenfra år efter år; ….

sig til dem, der arbejder for enhed, at de skal se op mod himlene; ser de, hvor langt væk de er fra Jorden? så langt væk er deres hjerter fra hinanden; så langt borte er de fra hinanden;3 hvornår vil de alle gennem en enstemmig beslutning stemme for at fejre Påskehøjtiden på én fælles dato?

Jeg er træt af at høre deres fine sprog, måske er det passende og veltalende for dem, men for Mig er det som et slag på en gongong, fordi det er tomt med tomhed; Jeg er kommet for at tale til dem, for det første, fordi Jeg er bekymret, og dernæst, af medlidenhed, men indtil denne dag har ingen endnu dæmpet sin stemme for at høre Min;

ve dem, som siger, I står i Min tjeneste og så alligevel forhindrer Mit Rige i at finde enhed og stabilitet! men det er ikke jer, som vil komme til forene Mit Rige … for I forstår ingenting og vil aldrig komme til det … hvis I, på trods af Mine himmelske kald, ikke loddede Mit Hjertes dybder, hvordan skulle I så kunne udrede Mine Tanker, hvordan skulle I så begribe Mit Hellige Hjertes Rigdomme?

Jeg har ikke talt i lignelser, og Jeg har heller ikke talt i gåder; Jeg har anvendt jævne ord for at tale med jer; Jeg irettesatte embedsmænd, og Jeg samlede dem for at tale til dem,4 men har de lagt mærke til Mit Hjertes opfordring? deres opgave var at gøre en officiel anmodning; Jeg irettesatte autoriteterne;5 Jeg kom ikke den dag6 for at angribe dem, men kun for at tilbyde dem olie til at fylde deres lamper, for at ikke mere skade vil blive forvoldt mod Min Kirke; hvor mange af dem rakte deres hænder mod himlen, og kaldte på Mig? forstår de, hvordan Mit Blod, to gange,7 er blevet udgydt som vand?

må Mine sukke nå deres ører denne gang … hvad Min højre Hånd plantede, er blevet alvorligt ødelagt, i to dele, så i tre dele, så hakket i stykker; hvor er hele vinranken,8 Jeg havde plantet? … der var en vinranke; hver sæson forventede Jeg, at den gav druer; den dækkede dale, bjerge og formerede sig til den anden side af havet, fordi den havde rodfæstet sig i Min egen ejendom, i Min egen arv; Jeg havde bredt grenene ud for at nå til Jordens fire hjørner og fylde Jorden med dens frugt; men i stedet for at passe på den, forsømte de den, og tillod tornebuske og vilde roser at formere sig rundt omkring vinranken, og kvalte gren efter gren, skud efter skud; den udvalgte plante, som Min højre Hånd havde plantet, er nu jævnet til jorden, og dens skønhed og herlighed og frugten, den gav, er nu faldet ned som fordærvet frugt;

der er ingen grund til at svulme af stolthed, hold inde med jeres stolte blikke i tilfælde af at jeres fejl bliver mangedoblet, og jeres handlinger falder tilbage på jeres eget hoved; Jeg er kommet for at fylde jeres lampe op med olie, tænd jeres lampe og brug den nu, så I kan se, hvor I går; hvem der end forsømmer at tænde sin lampe denne gang og anvende den, fra ham vil den blive taget bort og givet til en anden; lad dem bede og sige disse ord:

O Herre,
Du, som står iblandt os,
før os ad den rette vej;
sæt Din Kongelige Trone
i midten af Din vinranke,
og giv os Dine befalinger;

O helligste, Hellige Herre,
rens os, så vi bevarer
hæderligheden fra Dit Hus
og Din vinranke,
kom kærlighedsfuldt imellem os
og beskyt
hvad Din højre Hånd opdyrkede;

vi har svigtet Dig, men vi ved,
vi tror, og vi har tillid til,
at Du vil åbne Dine Porte på vid gab,
for at lade Livets Flod
flyde over Din Vinranke,
så der endnu engang vil skyde
grene fra den,
og at den vil bære frugt
og blive en ædel vinranke,
mere kongelig end nogensinde før,
fordi Din Hellige Ånd, Livgiveren,
vil overskygge den;
amen

og du, Min Vassula, dine lidelser vil lære dig at være tålmodig; har du ikke hørt, at tålmodighed giver udholdenhed og udholdenhed giver håb? og dette håb, af dette håb vil Mit Rige komme; lad alle dele af dig forherlige Mig;

Min Helligånd har mærket dig med Mit segl, så vær ikke bange; pastorer, præster, lærere, biskopper og kardinaler vil genkende Hyrdens Råb, og vil forny deres sind, så deres gamle jeg bliver knust, og de vil fuldt ud forstå, at Jeg er på Min vej tilbage for at forvandle hele Min skabelse i den godhed og hellighed, som findes i

Sandheden;

kom, Min datter, Min dyrebare; Jeg Er er med dig;


1 Jeg ville sige: “at forene påskedatoerne”. Det er, hvad jeg er blevet fortalt af dem, der arbejder for enhed. Men Jesus afbrød mig, og fortsatte med en kraftig Røst.
2 Måneden for enhed.
3 Jesus syntes her at lede deres skridt, og forslå, hvad de skulle gøre.
4 Bruger mig som Sit talerør.
5 Kirkernes Verdensråd.
6 Bruge mig som talerør.
7 De to Påskehøjtider: den Romersk-katolske og den Ortodokse.
8 Kunne tolkes som Kirken, eller Guds folk.