1. oktober 1992

Herre, lad Dit Hellige Ansigt igen smile over Dine øde ejendomme;1 tøv ikke, åbenbar Din Herlighed nu! Mange lægger hindringer for at modarbejde Dine Budskaber, kom!

Min elskede, da din bøn begyndte, og bare ét ord var blevet ytret, kom Jeg for at give dig svar; tror du på, at Jeg er Guds elskede Søn, Jesus Kristus, og at Jeg taler til dig?

Ja, Herre, jeg tror!

ville Jeg da ikke sørge for, at du blev behandlet retfærdigt, Min udvalgte, som bønfalder Mig dag og nat? disse mennesker udfordrer Min magt; når deres synders mål er fuldt, vil de møde Mig som

Dommeren;

indtil da, indvi dig til Mit Hellige Hjerte; tjen og forvent ikke at blive betjent, så Min Fader i Himlen tildeler dig en plads i himlen; ved at være trofast mod Mig vil du gennemgå svære forfølgelser, men har Jeg ikke lovet dig, at du ikke længere vil sulte eller tørste?2 så vær ikke bange, når stormene raser imod dig; Skrifterne må blive opfyldt; lykkelig er den, som dør i Mig, Herren! Jeg vil i sandhed belønne dig;


1 Os
2 Henvisning til Joh Åbenbaring 7:9—17