5. oktober 1992

Fader, engang,
før Deres Majestæt
genoplivede min stakkels sjæls minder,
havde jeg glemt, hvem det var,
der havde skabt mig. Det næste øjeblik
genoprettede du min hukommelse
Du bad mig om at løfte mit blik op mod
himlene, da lyste en stråle af lys på mig
og som en altopslugende ild
hvilede Din Ånd over mig.

Sande Lys, Uudtømmelige Skat,
Du er ærefrygtindgydende,
og formidabelt Stor!
Hvordan kan jeg lade være med at takke og prise Dig, mildeste Fader,
for at lade Din Ånd hvile
over min elendige sjæl
og lade Din Ånd blive ét med mig?

fred være med dig;

det er Jeg, Jahve, din Evige Fader, Den som underviste dig med Visdom, Jeg er den Hellige, som kom til dig i din elendighed og helbredte dig;

Jeg talte til dig, mens du sov, og siden da, idet skællene faldt fra dine øjne, har du set Lyset; Jeg har undervist dig, datter, i ikke at frygte Mig, men kun at frygte Mig når du afviser Mig og gør oprør imod Mig; Jeg har lært dig at hvile i fuldstændigt tillid i Min Nærhed, idet Jeg har vist dig Min Uendelige Ømhed og Min Faderlige Kærlighed, som Jeg føler for hver eneste af jer; Jeg har Selv rykket dine synder op med rode, og i deres sted, med den plads, der var givet til Mig, har Jeg plantet Mine nådegaver i dig; skønt din sjæl knitrede som ild, fortsatte Jeg Min vej ind i din sjæl og kuldkastede alle rivalerne, som holdt hus med dig; i Min Nidkære Kærlighed har Jeg erstattet disse rivaler med rig frugt og siden hen blev Jeg din bord—herre, din glæde!

lyt nu, Min datter, Min Egen, og skriv og fortæl Mine børn dette:

fra dybet af Mit Hjerte, kalder Jeg på jer alle! velsignet er de, som har ører til at høre; hvis det ikke havde været for Mine profeter, kan I så fortælle Mig, hvem der skulle have forudsagt Min Søns ankomst? hvis I siger, at I lever i Sandheden og i Min Kærlighed, hvordan kan det så være, at jeres tidsalder i dag udelukker Mine profeter og forfølger dem lige nøjagtigt, som jeres forfædre gjorde?

gennem Min Uendelige Barmhjertighed bliver der genopbygget en Stad for Mit Eget folk; vil denne fornyede Stad blive genopbygget af blodet fra dem, I vil forfølge i al evighed? I dag, mere end nogen sinde før, sender Jeg til jer Min Helligånd for at forny jer, men hvor længe vil denne tidsalder fortsætte med at afvise Min Helligånd? fortæl Mig, kan et legeme leve uden et hjerte? lær at Min Helligånd er Hjertet i det Legeme, som er Kirken; lær at Min Helligånd er Kirkens Åndedrag, essensen af iver for Mig, jeres Gud; Min Helligånd er Himlens søde Manna, som giver næring til de fattige;

lykkeligt det menneske, som åbner sit hjerte for Min Helligånd, han vil være som et træ ved en flod, som giver ny frugt hver sæson, med blade, som aldrig visner, men som er lægende; lykkeligt det menneske, som åbner sit hjerte for Min Helligånd, som en krystalklar strøm vil Min Ånd flyde som en flod i hans hjerte, og forny ham, for hvor som helst floden flyder, der springer livet op og glæden! har I ikke læst: Livets Flod, som kommer fra Min Trone og fra Lammet, vil flyde ned langs midten af jeres stads gader?

Min Helligånd vil undvige alle ondskabsfulde sjæle, men vil vise sig åbenlyst for uskyldige sjæle, for de fattige og de jævne; med stor glæde vil Min Helligånd indhylle disse sjæle og blive deres Hellige Ledsager og deres Vejleder; og når de går, vil deres gang være uhindret; når de løber, vil de ikke snuble; og skulle de drikke dødelig gift, vil de forblive uskadte; skulle de møde en legion dæmoner på deres vej, ville de klare sig uden skrammer;

Min Helligånd vil lære dem om den sødme, der udsendes fra Mig, dybderne af Min Evige Kærlighed;

Min Helligånd vil tage de uskyldige og slutte pagt med dem i Kærlighed og Fred, så de bliver egnet til at blive Hans partner;

Min Helligånd vil løfte dem og bære dem, som en brudgom bærer sin brud over tærsklen; Han vil også bære dem inden for helligdommens mure, hvor der ligger ubegribelige rigdomme og mysterier, mysterier som intet øje har set før; som en Brudgom, der smykker sin Brud med juveler, vil Han også smykke dem med kongelig kundskab, så de vil glædes ved trone og sceptre; O, hvad ville Min Helligånd ikke gøre for jer!

Min Helligånd er dit livs krydderi, Herlighedens Kongelige Krone, Skønhedens Diadem fra Min Mund, den Levendes strålende Herlighed, den hemmelige Åbenbaring af jeres skabelse; Min Helligånd er smagen af jeres prædiker i Mine Forsamlinger og opfyldelsen af jeres Tider …

Han er den Flammende Ild i jeres hjerte og sansningen af Mine Mysterier; Min Helligånd er temaet i jeres lovprisninger til Mig, og åbenbarer for jeres hjerte, at Jeg Er Den, Jeg Er, åbenbarer for jeres ånd, at Jeg er jeres

Abba,

og at I er Mit afkom, og Min sæd … velsignede være de rene af hjertet, de skal se Mig; fryd jer og glæd jer og luk jer op for at modtage Min Helligånd, så at også I må glædes og høre Min Stemme! åben jeres hjerter, og I skal se Min Herlighed, og som et barn behøver trøst, sådan vil Min Helligånd trøste jer, hvis kærlighed overgår al menneskelig kærlighed;

Jeg, himlens og Jordens Skaber, siger jer, at Min Helligånd er Brudgom til Bruden, til Hende, som holdt Spædbarnet, som skulle frelse jer og forløse jer, og igennem Hvis Blod I ville få frihed og tilgivelse for jeres synder; Han er Brudgommen til Den Ene, som Han fandt som en indhegnet have, der indeholdt dyderne i deres allersjældneste substans, en forseglet kilde, den elskeligste af Kvinder, badet i renhed på grund af Hendes enestående fuldkommenhed; Min Ånd kom over Hende og omsluttede Hende og forherligede Mig ved at gøre Hende til Guds Moder, Moder til hele menneskeheden og Himlens Dronning;1 sådan er Min Helligånds Rigdomme …

Jeg udøser Min Helligånd ud over jer alle, nu … i dag … Jeg, Jahve, den Almægtige, siger til jer: Jeg giver jer alle denne frie gave for at frelse jer på grund af Den store Kærlighed, som Jeg føler til jer alle; Kærlighed og Troskab stiger nu ned; Jeg, Jahve, læner Mig ned fra himlen for at omfavne jer alle, Min frelsende hjælp tilbydes jer fra oven; er I villige til at rette jer efter Min givne Lov? er I villige til at betro Mig jeres sjæl?

sig ikke, at Jeg er uberørt af jeres elendighed og uimodtagelig for jeres bønner; hvis jeres lande står i flammer og flammerne fortærer jeres folk, og hvis Jordens indbyggere smager dødens vanære, skyldes det alt sammen jeres store frafald; I er veget bort fra Min Hellige Ånd, Han, som ville have klædt jer i velsignelser, Han, som ville have fået jeres hjerte og legeme til at hoppe og synge af glæde til Mig, jeres Gud; men I foretrak at blive hjemløse, tiggere og faderløse og i dag forsvinde i dødens skygge; hvor har Jeg medlidenhed med jer … O generation! hvor meget længere kan I trodse Mig!

Min Kærlighed fylder Jorden, Mine råb fylder Mine udsendinges mund, og skønt Min sorg er intens, og Min Retfærdighed nu strømmer over, kan Jeg stadigvæk give efter, og Jeg kan acceptere den hyldest, I ville give Mig; Jeg er parat til at tilgive gennem det Blod Min Søn har udgydt og gennem Hans Offer, hvis I tager Mine Ord til hjertet;

snart, meget snart nu, vil Min Hellige Ånd blæse på jer med en sådan styrke, at en vældig lyd vil klinge ud fra alle Jordens fire hjørner, som en påmindelse for alle Jordens indbyggere; omgående ved lyden af Min Helligånds Åndedrag vil alle Jordens mennesker falde med deres ansigt mod jorden for at tilbede Mig, Herren, den Almægtige, den Allerhøjeste, og til sidst vil mennesker bukke sig dybt foran Lammets Trone og modtage dens Velsignelse;

og nu, spørger Jeg, som skabte jer og formede jer, nu spørger Jeg jer; Vil Jeg høre et anger-råb fra jer?


1 Jeg ønsker at sige, at da Faderen dikterede denne passage, der handlede om Vor velsignede Moder, til mig, havde Han ikke været Gud, ville jeg have sagt, at Han var eksalteret, så stor var Hans glæde.