20. august 1992

(Rhodos, Grækenland)

kære og trofaste barn, når du er svag, er Jeg Konge; her er Jeg og sender dig tilbage til dine egne for at minde dem om Mine grundsætninger; nogle af jer er blevet spagfærdige og lunkne, for I har budt Mine ord velkommen, men uden tillid, når I samles i Mit Navn;

ve dem, der sælger Mit Blod for at ære deres eget navn! ve dem, som er tilfredse nu, og indretter deres liv efter deres naturlige tilbøjeligheder og ignorer Min Ånd! ve dem, som vil stå i vejen for den dør, Jeg Selv har slået op for at bekendtgøre Mit Budskab; ve dem, der tror, de handler klogt i verden, de er verdens tjenere, ikke Mine; de er verdens slaver og gør sig til talsmænd for hykleri, korruption og alt det, Mit Hjerte afskyr;

du siger, du lider uretfærdigt for Mit Navns skyld, glæd dig! for Min Dag vil snart stå op over jer alle med ild; glæd dig og vær glad, når mennesker anklager dig og vanærer dig offentligt, og stiller dig til skue for at bringe skam over dig for Min skyld og Mit Budskab; så meget større bliver din belønning i himlen for med kærlighed at have udholdt verdens forhånelser;

bed for at de lænker, som stadig binder dig til denne verden, må blive løst op af Mig; bed for dem, som ikke kan skelne deres højre hånd fra deres venstre; ingen er værdig til Mit Kald, så bebrejd ikke de stolte; nåden er over jer, og Barmhjertighed omslutter jer; jeres Konge har helhjertet budt jer Sit Hjerte, men Jeg har lagt mærke til at det ikke er alle, som fuldstændigt har budt Mig deres hjerte, ikke alle er villige til at rette sig efter Mine grundsætninger; nej, ikke alle har fulgt Mit Hjertes ønsker, men har i stedet lyttet til deres egen stemme, som er deres egen lov, fordi de har en svag tro; til disse siger Jeg: bed om at I ikke falder væk fra Min nåde, bed om at gøre Min Vilje; lad Mine ord blive spredt nu, og vær ikke slaver af jeres egen menneskelige tankegang;

Jeg har yderligere tre spørgsmål at stille:
hvorfor har I nedtonet Min Stemme?
hvad har I gjort med de Budskaber, Jeg havde udvalgt til at blive læst?
hvor er den mand, som engang var så ivrig efter at behage Mig, blevet af?

Fader! Tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør! …

Mit barn, profetér! lad din mund med Mine ord blive som et sværd … tjen Mig, Kærligheden er nær dig;

Herre, hvad hvis de ikke udfører Din Vilje?

så vil Jeg trække Mit Hjerte tilbage, Min gunst og Mine nådegaver, men Mit Kors blive tilbage;

(Dette budskab blev givet til dem, som lagde hindringer på den vej, vor Herre havde åbnet. Fristelser, frygt, tvivl ledte visse mennesker til ikke at tro og stole på den plan, Gud havde forberedt for Rhodos. Jesus advarede dem.)