22. august 1992

(Til gruppen på Rhodos)

Herre?

Jeg Er; alt, hvad Jeg beder jer om, er fred;

hvor der er splid, giv fred og kærlighed; hvor der er forvirring, bed for Mit Lys; bed! bed og Jeg skal give! respektér hinanden og tillad ikke at jeres hjerter bliver hårde; lad ikke Satan få fodfæste; vær rolige og giv Mig jeres bønner; hvor mange bønner hører Jeg? bed og fast, så den onde forlader jer;

bed mere; forbliv i Mig; stol på Mig som børn, bed med jeres hjerte;

Mine Veje er ikke jeres veje, så giv ikke efter for jeres eget sind; I ved meget lidt om, hvordan Jeg bærer Mig ad; så alle vegne, og hvor I kan; Jeg kender jeres evner, og Jeg ved, hvortil Jeg sender jer; velsignet er I, som bliver bagtalt og latterliggjort for Min Skyld; Jeg siger jer, I vil ikke råbe Mit Navn uden at blive hørt, bed og støt jer til Mig;

Ecclesia skal genopstå!