2. juli 1992

(vor Hellige Moder.)

Kristus er snart hos jer; du arbejder hårdt Mit barn, men alt det, du ofrer Min Søn for Hans Forherligelse, vil helliggøre dig og vil forherlige Ham; det var Guds hensigt at åbenbare Sig for dig for Kirken skyld, som er Hans Legeme;

datter, husk på, at Jesus aldrig, aldrig nogensinde vil svigte dig; husker du, hvordan du betroede Mig alle Budskaberne, du modtager? Jeg, som din Moder, beskytter, hvad du har givet Mig, og i dag såvel som i går, vil Jeg fortsætte med hurtigt at sprede Min Søns Budskaber;

Satan kan godt lyde ondskabsfuld og kan fremtræde, som om han triumferer over alle nationer, og hans sejre er glorværdige, men, Vassula, snart skal Jeg sejre over ham, for dette er Min Kamp;

datter, Jeg skal trøste dig og give dig tilstrækkelig styrke til at fortsætte din opgave;

(Nu taler Herren)

gør Mig glad og bekendtgør Mine Ord alle vegne, Jeg sender dig, stå fast;

læn dig op ad Mit Hjerte, og føl dig elsket; fortæl Mine børn, at de skal indvie sig selv og deres familier til Vore To Hjerter; indvi jer selv, så Jeg kan mærke jer som Mine; hør Mig, Jeg siger jer sandeligt, at der vil komme en tid med trængsel som aldrig før; jorden ser allerede nu begyndelsen af denne tid; stå fast, og tillad jer ikke at blive bedraget;

mange påstår, at de hører Mig forkynde budskaber, men Jeg er ikke Skaberen af disse budskaber, heller ikke jeres Moder; Jeg har allerede advaret jer om disse tider, Jeg har mange gange advaret jer om, at i disse tider vil der opstå mange falske profeter, for at ødelægge jeres Mesters Arbejde med løgne; de, som hører, vil være på vagt, de hurtiges hjerter vil blive bedraget (mange vil prøve at bedrage dig, Vassula, ved at sige, at Jeg, Jesus sender dem til dig, men de er falske profeter); husk på, at mange falske Kristusser vil opstå, nogle vil iscenesætte store tegn og vil imponere selv de udvalgte; nu, har Jeg advaret jer igen;

datter? vil du tillade Mig at fortsætte dette Arbejde i dig? bed, så du ikke falder i fristelse; Jeg vil åbne vejen for dig; frygt ikke, Min Kærlighed til dig er Evig;