17. juni 1992

Jahve min Gud, Du som er
så øm og så nær ved mig,
lyt til lidelserne, Han går igennem,
Ham, som er Din Sjæls Glæde:
Jesus Kristus, Din Søn;
Kirkernes porte er alle forladte;
og hendes præster stønner over
hendes trøstesløshed.
Byen, som engang
vrimlede med trofaste, sidder pludselig
i ensomhed som en enke.
Dine templer1 går under,
det ene efter det andet,
når de søger føde for at holde sig i live,
men hvad de indånder
i stedet for røgelse, er Satans røg.
Hvor er domænerne, der er som en have?
Hvor er de blomstrende vinranker,
som engang gav os deres vellugt?
Hvorfor er Dine altre nedbrudte?2

fred, Mit barn, fred … hør Mig: den store dag er nær jer nu, nærmere end I tror; alter, fortæl alle, at Jeg vil vise Min Herlighed og udbrede Min Hellighed igen og igen; Jeg vil udøse Min Ånd uden forbehold over hele menneskeheden; jeres øjne har endnu intet set, og jeres ører endnu intet hørt;

I dag er jeres hjerter syge og jeres øjne slørede, fordi I lever i mørke og trøstesløshed, og Fjenden vandrer frem og tilbage i denne trøstesløshed;

Jeg, Herren, vil mangedoble visionerne hos jeres unge, og mange, mange flere af jeres sønner og døtre skal profetere, flere end nu; Jeg vil bøde på årene i tørhed, som førte jer til jeres frafald; Jeg vil uden forbehold sende Min Ånd for at trænge ind i Mine domæner, og med Min Finger vil Jeg genopbygge Mine brudte altre; og Mine vinranker med de visne blade, som nu ligner en have, der mangler vand, til dem skal Jeg komme for at overrisle dem med Min Ånd; Jeg vil fjerne tornene og tornebuskene, som kvæler dem, og Mine vinranker vil give frugt; alle disse ting vil Jeg gøre for at frelse jer; Jeg vil vise tegn på himlen og på Jorden som aldrig før; Jeg vil mangedoble visionerne, Jeg vil oprejse og forøge antallet af profeter; så vil Jeg sende jer Mine engle for at vejlede jer, og Jeg, Den Hellige, vil bo midt iblandt jer;

Mit folk er syge af deres troløshed; de afviste Min Ånds gaver, fordi de havde tillid til deres egen ånd, ikke Min, og slog handler af med deres forstand; men nu er timen kommet, Min Helligånds time, for at herliggøre Min Søns Legeme; kom, Vassula, Jeg ønsker dig brændende; Jeg ønsker, at du elsker Mig; så, Mit barn, vil Jeg fremkalde begejstring i dig og dryppe nogle få dråber af Min brændende Kærlighed for at oplive dig med Min Flamme;


1 Vi er Guds Templer
2 De tre spørgsmål vedkommer sjælen. Domænet, vinranken, altret, er vor sjæl.