16. juni 1992

(I morges var jeg fristet og var en smule i tvivl, om Gud virkelig talte til mig.)

”Jahve, lad mine ord nå dine ører,
hør mine sukke,
lyt til mit nødråb,
min Konge og min Gud.”1

Vassula, Jeg, Jahve, elsker dig; husk på, Mit barn, hvor bedrøvet Jeg var,2 da Jeg fortalte dig om Mine børn, der forlod Mig? Vassula, fortæl Mig, hvor har du erhvervet dette store forråd af visdom om den Hellige Skrift, hvis det ikke var fra Visdommen Selv, som smilede til dig og blev din personlige Lærer? …

Vassula, Jeg er din Abba, lad Mig fortælle dig dette: i begyndelsen levede du kun for ét formål, du levede for dig selv, du tjente din forfængelighed; du troede, at du var klædt i pragt og herlighed; men i virkeligheden var du helt nøgen; ikke én var kommet for at fortælle dig, hvor nøgen du var, indtil Jeg, Jeg Selv, kom for at lyse på dig og dit mørke; kun da så dine øjne for første gang dig selv i Sandhedens Lys; du så dig selv, som du virkelig er; hvis det ikke var for Min Barmhjertighed, ville et sværd have ventet dig;

alligevel havde Jeg medlidenhed med dig, og i Min Barmhjertighed åndede Jeg ind i dine næsebor for at genoplive dig; Jeg genoprettede din hukommelse for vort forhold; Jeg udførte store ting med dig:

Jeg trolovede dig med Mig
og du blev Min;3

derefter formede Jeg dig til at blive et barn efter Mit eget Hjerte, som ville bære hele Mit anliggende: at føre Mit folk tilbage til den virkelige tro grundet på Kærlighed og dele Min Søns Kors, Enhedens Kors; Jeg har formet dig til at leve ikke for dig selv, men til at leve for Mig; Jeg har lært dig, Mit barn, hvor meget større er det ikke, at tjene Mit Hus end at tjene din forfængelighed;

lev nu dit liv med Mig, for det er den skæbne, der er bestemt for dig i livet og i denne Æra for det Store Frafald; så hvilket som helst arbejde, Jeg forslår dig at gøre, gør det helhjertet for ét formål, at herliggøre Mig; verden er døsig og løber alvorlige risici, eftersom den ikke ved, hvad der vil komme til dem; deres frafald vil gennem deres synder bringe døden til dem; ingen kan sige, hvornår Min Dag kommer; timen vil pludselig komme over dem;

i dag har Jeg udført store ting for at frelse jer; Jeg har plantet Vingårde overalt, Jeg har skabt haver og frugthaver ud af jeres ørkener; Jeg er en Fader, som er plaget af en alt for tidlig sorg, fordi Jeg nu iagttager, hvor meget mere denne verden er rede til at dræbe end til at elske; et stort antal børnemord iværksættes dagligt; hvor som helst Mine Øjne vender sig, ser de forræderi, mord, bestikkelse, utroskab, bedrageri, rod i ægteskabet, mennesker der smiler hånligt over religionen, forurening af sjæle, mened, synder imod naturen, hvordan kan Jeg forblive stille? det er derfor, Retfærdigheden vil ramme denne menneskemængde; her taler Jeg åbent som en Fader, ængstelig, men såret og plaget; Min Stemme klager fra Himlen, hør Mig: er der noget retskaffent menneske tilbage iblandt jer?

(Pludselig drejede Guds Øjne sig imod mig, Han stoppede brat Sit diktat)

Vassula, gå og udfør også dine andre pligter, Jeg er klar over din tid og din ydeevne; Min Sjæls elskede, sluk din tørst i Mig; Jeg er Renhedens levende Fontæne, og Jeg elsker dig;

kom, Vi4 velsigner dig, kom;

(Senere)

lille du, vær med Mig, er du parat?

Ja, Herre.

hør Mig så: hvor længe endnu skal Jeg krænkes, når I ikke vil lytte til råbet ”I skal angre!” i jeres øre, generation, og I vil ikke høre? men se, Jeg opvækker de døde, disse værdiløse mennesker, hvis adfærd var forfærdelig og langt væk fra hellighed; verden skal blive fyldt med Min Kundskab og Min Herlighed, for som vandet får havet til at svulme op, således vil også Min Ånd, som et tidevand komme ind, og ingen vil blive i stand til at stoppe Min Ånd fra at flyde ind;

Vassula, bed med Mig,

Herre, i Din Styrke og I Din Visdom
løftede Du mig, opfostrede Du mig;
I Din Kærlighed hjalp Du mig,
og jeg blev Din brud;
Herre, Du betroede Dit Budskab til mig;
lovet være Herren;
kom, Herre, maranatha!
amen;

og Jeg siger dig: Jeg er på Vej Tilbage; ligesom en rejsende, der gav sig på vej, er Jeg, Jesus, godt på vej til at komme tilbage til jer;

Min Herre, fortæl mig alt om det, det gør mig lykkelig!

Mit barn, Jeg har talt én gang … Jeg vil ikke tale igen;

Hvad mener Du, Min Herre?

Mine ord er klare …

Jeg forstår stadigvæk ikke, hvad Du mener, Herre.

se, Mit barn, din Gud er på vej! Kærligheden er på vej, Han er på vej for at bo iblandt jer,

Fortæl mig mere om det Herre!
Vi glædes alle over at høre Håb tale,
hvor der er fortvivlelse,
Kærlighed blive erklæret,
hvor der er had;
Fred bekendtgøres,
hvor der er krig og konflikter.

fat mod! vær ikke bange eller bedrøvet over disse få dage, der er tilbage; stol helhjertet på Mig; vær stærk, stå fast, ja, stå fast, og Jeg vil lade din stemme blive båret så langt som til skyerne for at bekendtgøre Mine Budskaber; kom nærmere til Mig, kom nærmere til Mig …


1 Salme 5:1-2
2 Budskab fra den Evige Fader ikke publiceret endnu, dateret den 19.9.1986.
3 Hentydning til Esajas 54:5 ”For nu vil din Skaber blive din husbond, hans navn er Jahve Sebaoth.”
4 Den Hellige Treenighed taler