5. juni 1992

lille du, vær målrettet, forsvar Sandheden til døden; fortsæt med at give dig selv til Mig, din Gud, og indvi alle dine dage og nætter til bøn, ofre og bod; giv Mig din vilje, og Fjenden vil ikke have en chance for at nærme sig dig; bevar den sunde undervisning, du har lært af Mig og vær ikke bekymret, når dine anklagere bagtaler dig; Jeg kalder til enhed fra Mit Kors, så mist aldrig tilliden, for det er Jeg, Den Opstandne, som kalder på jer alle; det er ikke dig, det er Jeg, Kristus og din Frelser, som kalder på sine spredte får;

Vassula, vær venlig og tålmodig mod dine anklagere, for de ved ikke, hvad de gør; ved at elske dem, som Jeg elsker dig, Mit barn, og ved at overgive dig selv som offer, vil du være behagelig for Mig; gennem dit offer vil Mit Hus blive genoprettet og mange sjæle bragt tilbage til Mig; du, som er mindre end den mindste af alle Mine børn, er blevet betroet med Mit Kors, Enhedens Kors; Mit Kors for Enhed er tungt, men du vil bære det med kærlighed og tålmodighed;

vær Mit Ekko og forkynd for alle Mit Hellige Hjertes Uendelige Rigdomme; du skal proklamere, at Enhed kun kan bygges på kærlighed og ydmyghed; forbliv loyal mod Mig, din Herre, og husk på, at Min Fader skabte dig præcis til dette formål, at herliggøre Os;1 så stå fast og svaj ikke med stormene; Jeg er ved din side; vær ikke bange, Sandheden vil tale højt;

ja, Min trofaste hjælper, du vil fra Min Ånd modtage alt det, Jeg har at sige; Mine Ord, Mit barn, vil blive som et lys, som lyser fra den hellige lysestage, de vil blive som et sværd i din mund; Jeg skal åbne din mund, så du taler uden frygt; fat mod, Mit barn, Jeg skal selv tage Mig af din sag; lyt, i dag er dine anklagere fulde af forvirring, men du vil undgå deres sværd; her2…. dette er dit Tilflugtssted; forstår du? dette er, hvor du er … Jeg er din Styrke, din Borg;

tab ikke modet skønt svøben uafbrudt falder på din ryg; husk på, hvordan Jeg frivilligt, uden at klage, tilbød Min ryg for jeres frelses skyld; det er dig, Min præst, som verden vil afvise, fordi du vidner om sandheden, Jeg har givet dig; det vil ikke være dig, som taler; nej, de skrevne ord er Mine Egne, din Abbas: Jeg lever i dig og du i Mig, du er Mit tempel, og Jeg lever i dig; og nu, hvor Jeg har klædt dig, vil Jeg endnu engang minde dig om: ingen tjenere er større end sin Herre; hvis verden ikke har kendt Mig, som er Herre og Gud, og Mit Eget folk ikke accepterede Mig, skønt Jeg kom til Mine egne, ville verden af i dag så anerkende og accepterer nogen som helst, der er sendt af Mig? aldrig! Jeg har sagt dig disse ting, Mit barn, for at minde dig om, at hvis verden forfulgte Mig, så vil de også forfølge dig; hvis de sårede Mig, vil de også såre dig; hvis de hånede og gjorde nar af deres Konge, så vil de også gør nar af og håne hele hans husstand; og hvis de korsfæstede Mig, deres Gud, vil de også trække dig til Golgata og korsfæste dig;

Vassula, dit kapløb er ikke ovre … skænk dit liv til Mig som en god soldat, siden Jeg har hvervet dig i denne Hellige Kamp for at kæmpe imod vildfarelse, og for at blive en trussel mod Satan og hele hans imperium; vær ikke bange for de lidelser du vil møde; vær modig under prøvelser, vær tålmodig som Jeg er tålmodig; Satan bedrager mange af jer i dag; bedragets mand er iblandt jer, og spreder sine vildfarelser til uvidende og søvndrukne menneskemasser, fordi de foretrak deres egne forlystelser frem for Mig, deres Gud; nogle beholder den ydre fremtræden af deres religiøse tro, men har afvist dens indre styrke: Min Hellige Ånd;

så derfor er enhver, som er Min tjener og kommer fra Mit eget hus, sikker på at blive angrebet, men, Min tro hjælper, snart vil Jeg bringe dig sikkert hjem, i Mit Himmelske Rige; bed og offer, bed og offer; se på din elendighed nu og da, for at du ikke må falde i fristelse; føl dig aldrig tilfreds med dig selv; se på din elendighed, så den holder dig beredt og vågen; foragt dig selv og ydmyg dig selv, så Jeg altid må løfte dig op til Mig og gøre dig fuldkommen; Satan er magtfuld, men ikke i ret lang tid mere;

håb, Min Vassula, lovpris Mig og herliggør Mig; der er Mig, Kristus, som taler inde i dig;


1 Den Hellige Treenighed.
2 Jesus viste mig med begge Sine Hænder sit Hellige Hjerte, det var ligesom det var i brand, men med en gylden flamme.