26. september 1991

Mine øjne er altid rettede mod Dig,
O Min Gud.
Din nære hemmelighed1
gives til dem, som elsker Dig
og frygter Dig.

Du har løftet min sjæl op fra graven for at
opdage Dit Hellige Hjertes Rigdom,
jeg har opdaget Barmhjertigheden,
Dine profeter talte om,
jeg har opdaget den Kærlighed
og Sagtmodighed,
Dine disciple smagte.
Jeg har opdaget den Fred,
Du selv har givet os.
I Dit Hellige Hjerte tillod Du min sjæl
at opdage, at Lidelse er Guddommelig
og Selvfornægtelse
velbehagelig i Dine Øjne.


Da kom der i min sjæl et strålende Lys,
og som en melodisk lyd af duer hørte og
følte jeg et Åndepust glide over mit ansigt,
og Du fyldte mig med Dine Mysterier.

smag flere af Mine Hemmeligheder, Mit barn, ved at være lydig mod Min Lov; dæmp din stemme endnu mere nu, så du kun hører Min; sænk dit hoved, så Mit vil kunne ses; ydmyg dig selv, så Jeg kan løfte dig op til Mig;

mange gange udforsker du Mit Hellige Hjertes Hemmeligheder med dit eget lys; du behøver blot at spørge Mig, Mit barn, og Jeg vil fylde dine øjne med Mit Ophøjede Lys, og det vil fylde hele din sjæl; så se til, Mit barn, at lyset inden i dig kommer fra Mig; da, først da, Min præst, vil du forstå, at Mine Gerninger er Overjordiske, Herlige og Majestætiske; først da, Min elev, vil du forstå, som Jeg ønsker, du skal forstå, hvorfor Ydmygheden tillod sig selv at blive vanæret, skamferet, foragtet og gennemboret og gav Sit Liv som løsesum for mange;

– Jeg er kommet for at vække din kærlighed og opildne den, forstår du? så beskyt ikke dit kød mod smerte eller mod ydmygelse; tillad din Frelsers Segl at være på dit kød såvel som i din sjæl, så en fuldstændig forvandling må ske inden i dig; så vil ALT, hvad din natur afviste, protesterede imod og så på med foragt, forekomme dig Guddommeligt;

Giv, Herre,
at alt, hvad Du siger, må ske.
Bøj mit hoved,
bøj mig og dæmp min stemme.
Jeg ønsker ikke at stå
tomhændet i Dit Nærvær;
Nej, jeg ønsker ikke at ende med
Tomme hænder i Dit Nærvær.
Og de menneskelige tanker,
min natur finder naturlige,
ryk dem op med rode
og brænd hver eneste af dem.

lad din sjæl hengive sig helt til Mig og grunde over Min Lov, inden den kommer over dig; glem ikke, hvordan din natur havde forvandlet dig til ørken og ødemark; Jeg vil skaffe dig af med dine menneskelige tanker, hvis du tillader Mig det, og erstatte dem med Mine Tanker for at herliggøre Mig; Jeg vil give dig et modigt hjerte, Min lille, så du kan stå over for Mine modstandere og modstå deres modsigelser; Jeg vil give dig veltalenhed, en udholdenhed og modstandskraft mod truslerne fra dine forfølgere, som også er Mine forfølgere; Jeg vil give dig mod til at udholde alt med tillid;

du er Mit afkom, og fordi Høsten er rede og afgrøden parat til at blive høstet, spilder Jeg ikke tiden, som du har bemærket; Jeg høster uden ophør for at give føde til mange, som er døden nær; derfor, Min elskede, ”brug også din segl og høst, for nu er det tid til at høste, og Jordens høst er tjenlig,”2 tillad Mig at gøre mere plads i dit hjerte, for nu vil din Erobrer fylde dig med Sin Kundskab og Sine Fortroligheder; Jeg venter kun på at kunne være nådig mod jer alle og afsløre Mine Rigdomme, Min Gavmildhed og Min Kærlighed for hver eneste af jer;

Jeg fortæller alt dette i dag, så Mit Ord kan gå fra denne generation til den næste; og I, som er ved at lære, vil, når det bliver jeres tur, undervise jeres egne børn; hvis de lytter og gør, som Jeg siger, vil deres dage ende i lyksalighed;

så vend om til Mig og lovpris Mine Gerninger, mediter over Mine Undere;


1 Det betyder: fortrolighed.
2 Åb 14:15