18. juli 1991

(Fest for Vor Frue af Karmel)

(New York – møde med Conchita fra Garabandal; kl. 01.15)

Min Herre, jeg takker Dig
for alt, hvad Du har gjort for mig.
Jeg vil aldrig være i stand til at prise
Dit hellige Navn tilstrækkeligt!

Kærligheden er dig nær; Kærligheden hviler over dig; Kærligheden skal udrette den ene ting efter den anden til sin egen tid;

frygt ikke; din Frelser er ligesom en Vagtmand; Han vogter dig uophørligt; den Allerhøjeste vil ikke forlade dig, hør Mig, for længe siden forberedte Jeg dette, endog før, du blev født, planlagde Jeg det, og nu udfører Jeg det; forstår du? Jeg sender dig til Mine børn, så du kan give dem dine nyheder og grundigt opmuntre dem; hav tro på Mig; stol på Mig; Jeg kender dine besværligheder og din elendighed, men snart, meget snart nu, vil Jeg komme og omstyrte oprøreren og regere i jeres hjerter, generation; Guds Rige er snart hos jer;

Jeg velsigner Mine kære børn fra Garabandal;

husk at Jeg Er er ved jeres side;

(Vor Hellige Moder bad mig om at læse 2. Kor 1:10-11 for alle.)