23. juli 1991

“For din Skaber tager dig til hustru,
Hærskarers Herre er Hans Navn.”1

Jahve, min Fader,
som jeg tilbeder og længes efter,
Du, som førte mig op fra underverdenen,
og som løftede min sjæl,
trængte ind i den og fortærede den
med Din Ild
og efterlod mig i total betagelse af Dig;
Jahve, Du er Majestæt og
Kongernes Konge,
Du, som fører mig ad denne
underfulde vej,
bevar mig fri af synd og fra at falde;
jeg er en synder
og er mere tilbøjelig til at synde
end til at gøre godt;
befæst Din by …

hav Min fred; Jeg, Herren, elsker dig; tag Min Hånd og følg Mig; bed, Min Vassula, for der er stadig en lang vej at gå inden din fuldkommenhed; du er ikke fritaget for synd eller fra at falde, og fald vil du opleve, men Jeg er dig nær for at hjælpe dig op og trykke dig til Mit Hjerte, så du kan føle Min Kærlighed, og hvordan Jeg værner om dig; kom, vi skal bede sammen:

Fader, kom os til hjælp
og led vore skridt til fuldkommenhed,
giv os vor guddommelighed tilbage
og gør os til Din Helligheds
fuldkomne bolig;
amen;

Jesus?

Jeg Er;

Min Helligånd, Min Vassula, skal gå helt til Jordens ende og opsøge selv de mindste iblandt jer for at frelse jer fra ødelæggelsens vederstyggelighed, som bor i mange af jer nu … Himlene skalsnart svømme over ved Min Genkomst til jer; Jeg, Herren, har gjort mange undere for jer og vil gøre flere i disse kommende dage;2

bed, Mit barn, bed for dem, som krænker Min Hellighed og bespotter Min Helligånd og kalder Min Ånd tåbelig; har Jeg ikke sagt: “… enhver, som taler et ord imod Menneskesønnen, vil blive tilgivet, men ingen, som spotter Helligånden, vil blive tilgivet;”3 for Ånden er ikke imod Sønnen eller Faderen mod Ånden, for Vi er alle ét;4 mange af jer fordømmer Mine Himmelske manifestationer og forfølger dem, som Min Ånd taler igennem, fordi I ikke tror, de kommer fra Mig;

datter, se på Mit Legemes Sår5Jeg har kort tid tilbage nu, inden Min Faders Hånd rammer denne generation; lyt til jeres Fader, som I kommer fra; lyt til Hans Stemme:

Jeg gik i alle retninger og søgte at samle jer og minde jer om at leve helligt, fordi Jeg er Hellig, men kun en rest af jer er opmærksomme, når Jeg taler; Jeg har talt gennem dem, I kalder foragtelige; Jeg har talt gennem svaghed og fattigdom, men I har gjort det til en kult, som grænser til vanvid, at forfølge Min Helligånd, som leder dem!!

Jeg har gennem dem sendt jer Elias’ ånd og Moses’ ånd, de to vidner, der er klædt i sæk,6 for at profetere og minde jer om Min Lov før Min store Genkomst; de skal tale til jer i Mit Navn og føre jer tilbage til Sandheden og bringe jer til fornuft;

men over jer spredte der sig et tungt mørke, og jeres krav om kundskab blev en kampplads mod Min Kundskab: Løgnen forfulgte og forfølger Sandheden, men Skrifterne lyver aldrig; det blev sagt, ”at dyret,7 der stiger op af Afgrunden, skal føre krig mod dem og sejre over dem og dræbe dem;”8 jeres kampplads er nu i sandhed gennemvædet af uskyldigt blod, fordi Min Hellige profetiske Ånd er blevet en plage for dem, som tilhører verden;9 deres vanvittige forfølgelser og totale afvisning af Mine talerør er ligesom Sodomas; deres genstridige modstand mod at åbne deres hjerter og bøje sig, deres vægring mod at åbne deres ører og lytte til Min Stemme i dag har overgået Faraos stædighed i Egypten;10

i dag giver Jeg jer “ting, som intet øje har set og intet øre har hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte,”11 alle disse ting, som opløfter jeres ånd, så I kalder Mig Abba; Min Helligånd kalder jer alle til sand tilbedelse og til en større kundskab om Gud Selv, det er derfor, Jeg fortsat gentager de samme sandheder, som er givet til jer; Jeg vil fortsætte med at kalde på jer, indtil Jeg bryder igennem jeres døvhed, generation, Jeg vil ikke holde op med at kalde på jer i smerte, ikke før Jeg hører dette ord fra jer:

Abba!

de nye himle og den nye jord er snart over jer;


1 Es 54:5.
2 Kommunismens fald i Rusland efter tre dages statskup.
3 Luk 12:10
4 1 Joh 5:8
5 Jesu klæder var gennemblødt af Hans Eget Blod. Hans ankler, som jeg kunne se, havde blodige sår ligesom striber.
6 Åb 11:3
7 I denne sammenhæng lod Gud mig forstå, at dyret betød: løgn.
8 Åb 11:7
9 Gud hentyder til Åb 11:10: ”… for disse to profeter havde været en plage for dem, der bor på jorden.”
10 Gud hentyder til Åb 11:8:”… deres lig skal ligge på gaden i den Store By, hvis åndelige navn er Sodoma og Egypten…”
11 1 Kor 2:9