12. marts 1991

(Dublin)

(Til præsterne og nonnerne på Blackrock College.)

Min Herre,
min Glæde, mit Alt,
jeg elsker Dig til døden.

Herre?

Jeg Er; støt dig til Mig, Mit barn; Jeg er Den, som elsker dig mest; åh, Vassula! Mit barn, tillad Mig at bruge din hånd igen til at formidle Mit Budskab til Mine børn: et Budskab, som Jeg har bevaret i Mit Hellige Hjerte til dem;1

fred være med jer; Jeg er kommet lige til jeres døre; det er Jeg, det Hellige Hjerte, som taler til jer; Jeg kommer for at give jer Mit Hjerte; i dag kommer Jeg til jer på denne specielle måde for at minde jer om Mine Veje; Jeg kommer til jer, fordi I er fattige, og selvom I ikke har meget, har I stadig jeres syn, for Nåden fra jeres Fader i Himlen er over jer;

2men Min Sjæl sørger mere, end I kan fatte, fordi Jeg fra oven ser uenigheder som aldrig før i Hjertet af Min Helligdom; Mit Legeme bløder, og Mit Hjerte er ét stort Sår; fårehyrdens stav, som var hel, da Jeg gav dem den, ligger nu knækket og splintret; men Jeg har til hensigt at besøge jer snart for at sætte hyrdestaven, som Jeg efterlod jer, sammen igen; derfor, Mine elskede, I, som har modtaget denne Nåde, bed for dem, som stadig ikke kan skelne deres venstre hånd fra deres højre; bed som aldrig før om, at også de må modtage denne Nåde før Renselsens dag; Jeg siger jer, at snart, meget snart, vil Kærligheden være hos jer som Kærlighed; bed om, at alle må være beredte og omvendte, så at ingen vil blive trukket ind i mørket og dødens skygge for al evighed; idet Jeg husker Min Barmhjertighed, kommer Jeg for at advare jeres generation, og af Kærlighed kommer Jeg for at kalde jer tilbage til bevidsthed ved Kraften af Min Nådes Helligånd; Kærligheden søger gengældt Kærlighed; dette er Mit Tema;


1 Til præsterne og nonnerne på Blackrock College. Det virkede, som om Jesus havde ventet på denne stund i ganske lang tid.
2 Derefter taler Jesus til dem om Sin Kirke.