10. marts 1991

(Belfast)

(Lige før mødet i Sankt Birgittas menighedssal)

Min Vassula, behandl Mig nu som en Konge og herliggør Mig ved at tjene Mig; Mine Egne vil genkende Min Stemme, Jeg vil kalde på dem, og de vil komme;

Herre,
min Styrke, min Fæstning,
min Tilflugt, mit Lys og mit Liv,
her er jeg,
jeg kommer for at adlyde Din Vilje.
Herre, jeg beder Dig
om at give mig Din Styrke
for at kunne herliggøre Dit Navn igen.
Vær TIL STEDE iblandt os
og åbn deres hjerter, så de kan
modtage Din Helligånd.

Jeg vil være meget NÆRVÆRENDE, datter; Min Helligånd vil være NÆRVÆRENDE; Retfærdigheden vil sejre i dette land; Jeg, Herren, vil lægge Min Hånd på dette land, og Jeg vil få dem til at føle Mit Nærvær,1 de, som har ører, lad dem høre; gå nu, Min elskede, Jeg Er ved din side;


1 Jeg så i et indre syn Herrens Hånd velsigne hele Irland.