20. oktober 1990

Jesus?

Jeg Er;

alt, hvad Jeg beder dig om, er kærlighed; dette er Mit Emne, Jeg har brug for hver eneste kærlighedsdråbe, du har i dit hjerte; Jeg behøver al den kærlighed, du har, for at forløse dem, som styrer mod den evige ild; når Jeg siger: “genopliv Min Kirke” eller “forskøn Min Kirke” eller “forén Min Kirke”, mener Jeg, du skal bede, bede, bede uophørligt, bed med dit hjerte, elsk Mig inderligt, og med dine bodsøvelser, som vil tilslutte sig Mine martyr-helgeners bodsøvelser, vil du herliggøre Mig; ja datter, med dine bodsgørelser og dine inderlige bønner, ofret til Mig med kærlighed, kan du ændre kommende katastrofer; du kan ændre naturkatastrofer; du kan slukke Min Faders flammende vrede; Gud kan lade Sig formilde, med dine bønner kan Han formildes; du kan forskønne Min Kirke; du kan bringe Mit Folk sammen under Mit Navn for at fejre Messe omkring et alter; du kan istandsætte deres hyrdes stav, staven som de først delte og så splintrede; for mennesker forekommer denne enhed umulig, men for Mig er alting muligt; så bed og gør bod for dine brødre;

Jeg har brug for offersjæle; Jeg har brug for generøse sjæle, der gengælder ondt med kærlighed, gengælder ondt med selvopofrelse; så ofr Mig jeres vilje, og Jeg skal gøre jer til Mine redskaber for Fred og Kærlighed; Jeg skal gøre jer til Mine redskaber for Forsoning og Enhed;

Herre,
vort eget frafald irettesætter os.
Tilgiv os og hjælp os
at udbedre for andre.
Bring os tilbage til vor første kærlighed,
til vore bryllupsdage,
og påmind os om den hengivenhed,
vi havde for Dig i vor ungdom.
Tillad ikke længere
noget ondt at få magt over os.

Ja, ofr Mig dine bønner, og Jeg skal genoprette Mit Hus, som også er dit Hus; vær loyal, så vil denne særlige begunstigelse blive dig givet; ligesom i forklarelsen skal Jeg forklare Min Kirke til at have al den strålende herlighed som i Hendes ungdom, som på Hendes bryllupsdage; Jeg vil gøre alle disse ting for Mit Hellige Navns skyld, Jeg skal forene jer for at vise Min Magt;

Herre, der er også andre ting. Jeg har spurgt Dig om dem før, men jeg vil gerne spørge Dig igen; jeg ved bare ikke, hvordan jeg skal sige det!

Jeg skal åbne din mund, og du vil tale!1

Herre, har Du ikke sagt, at Talsmanden, Helligånden, vil lære os alt og minde os om alt, Du har sagt til os? Siger den Hellige Skrift ikke: “Og i kirken har Gud givet den første plads til apostle, den anden til profeter,”2 og siger den Hellige Skrift ikke: “Sådan er der også i vor tid blevet en rest tilbage, som er udvalgt af nåde. Og er det ved nåde, er det ikke længere af gerninger; ellers ville nåden jo ikke længere være nåde.”3 og til sidst, siger den Hellige Skrift ikke: “Når I kommer sammen, har den ene en salme, en anden en belæring, én har en åbenbaring, én har tungetale, en anden har tolkningen.”4 Så hvorfor, Herre, bliver de fleste profetiske eller private åbenbaringer nu til dags set på med foragt af nogle præster? Med ét øje i stedet for med to? og hvorfor er der nogle præster og biskopper, som tilmed angriber Dine budskaber med foragt?

I virkeligheden, Mit barn, brydes de med Mig; fordi de undertrykker Talsmanden, datter, disse mennesker har ikke noget imod dig; nej, Min engel, det har de ikke; de modsætter sig Mig, ikke dig; hvis de ignorerer dig, Min blomst, er det fordi, du er vokset op midt i deres ørken; de vil ikke vande dig, så du visner og dør hen; men de glemmer hele tiden, at Jeg Er din Hengivne Vogter;

Vassula, Jeg skal minde dig om lignelsen om bryllupsfesten;5 datter, mange er kaldede, men få er udvalgte; at have tro er en nåde, som er givet af Mig; at have tillid er også en nåde givet af Mig; det er Nådens og Barmhjertighedens Tider; disse er Tiderne, i hvilke Min Helligånd bliver udgydt over jer; disse er Tiderne, hvor Min Helligånd skal løfte jer ud af jeres store frafald for at ægte jer; jeres æras elendighed vil falde af jer som skæl; for Jeg vil med Min Egen Hånd pakke jer ud af dødens ligklæder og klæde jer i jeres bryllupsklæder; føl Min glæde, Min Vassula! føl, hvordan Jeg allerede glæder Mig til denne kommende begivenhed!

Min Helligånd vil komme for at bringe Ild til denne jord, og hvor ville Jeg ønske, at den allerede brændte! disse er Tiderne for Min Helligånds Bryllup: disse er Tiderne, hvor jeres Fredskonge sender jer Sine tjenere, Sine engle, Sine profeter og Sit Himmelske Råd for at gå ud til Jordens fire hjørner og invitere Sine venner til Sit Festmåltid og til Sit Rige og give dem Sin Himmelske Manna;

Jeg har sendt Mine budbringere i sand retfærdighed hele vejen til deres dørtrin for at bekendtgøre Min Genkomst, men mange af jer troede dem ikke og behandlede dem som bedragere, andre ville ikke komme, fordi de foretrak ære fra mennesker frem for den ære, som kommer fra Mig; eftersom Jeg har inviteret jer, og I har takket nej, eftersom Jeg har gjort tegn, og I ikke har ønsket at bemærke det, eftersom I har ignoreret alle Mine ydmyge bønner og afvist Kærlighedens udstrakte hånd, skal Jeg fylde Mit Hus og give Mit Rige til jeres samfunds udstødte for at forvirre jer alle; Jeg vil give dem deres syn tilbage og helbrede dem; Jeg vil åbne Dørene på vid gab i Mit Hus for at lukke dem ind;

Mine budbringere vil råbe højt i alle gader og på offentlige pladser, de vil blive udsendt af Mig for at invitere ligene, som de møder på hvert gadehjørne, og de, der aldrig har hørt om Mig, vil se Mig, og de, der aldrig har hørt om Mig, vil lytte og forstå; Jeg skal være at finde hos dem, som ikke søgte Mig, og ligesom Jeg åbenbarede Mit Hellige Ansigt for dig, datter, vil Jeg åbenbare Mig selv på samme måde for dem, som ikke opsøgte Mig; I vil ikke tage imod noget af Min Ånd! heller ikke af Mit Hjerte, som Jeg tilbød jer i Min Hånd! Jeg siger jer dette nu, inden det sker, så I, når det sker, må tro, at Jeg Er den, Jeg Er:

Mit Rige vil blive taget bort fra jer, og det vil blive givet til et folk, I kalder foragtelige og tåbelige, jeres samfunds udstødte, og Mit Hus skal genopbygges og rejses af dem, I kalder enfoldige; de vil med deres kærlighed genoprette ruinerne af Mit Hus og alt, der har ligget øde, og det er Min Helligånd, som skal vogte dem og trøste dem … de stoltes fæstning vil snart synke sammen til en støvbunke …Retfærdigheden skal sejre; bed for disse hyrder, bed for deres omvendelse; vær velsignet, Mit barn, Jeg er snart tilbage, snart skal du se Mig ansigt til ansigt;

Jeg Er;


1 Pludselig kom en strøm af ord ud af mig.
2 1. Kor 12:28.
3 Rom 11:5-6.
4 1. Kor 14:26.
5 Mat 22:1-14.