12. september 1990

Jesus?

Jeg Er; fred være med dig, blomst; skriv Mit Budskab ned for hele verden:

fred være med jer; Mit Hjertes børn, indse, hvordan Himlen åbnes hver dag for jer i Min Nåde for at kalde på jer, for omvendelser … påmindelser om Mit Ord … undervisning for at lære jer at følge Mine Bud;

Himlen åbner Sine Porte dagligt flere steder i verden for at bringe jer Fred og Kærlighed; og Visdommen med al Hendes Herlighed stiger ned på en Trone midt iblandt jer alle for at åbne de blindes øjne og åbne ørene på de døve og oprejse de døde, som ligger som affald i denne ørken; nej, Visdommen vil ikke vise sig for den udspekulerede sjæl; Hun vil kun komme og undervise de fattige og enkle og udøse alle Sine Værker over dem, for disse sjæle ved, hvordan de skal frygte Mig, Herren, og værne om Mit Ord; så hvilken større gave findes der, end at bringe Hende helt hen til jeres dørtærskel? hvilken større glæde end Hendes smil over jer? hvilken større fryd end at høre Hende synge Sin Nye Kærlighedssang? så glæd jer, skabning! for Jeg Er lige ved jeres døre …

denne Glæde er blevet forbeholdt jeres tid, generation, når Satan og hele hans imperium med hans verdensomspændende autoritet optrapper til højdepunktet af sin magt i Min Kirke og i alle lande sammen med den falske profet, hvis fodtrin I hører mere og mere tydeligt for hver dag og alle vegne; de er bevæbnet til tænderne for at føre krig imod Min Kirke og imod alle dem, der adlyder Mine Bud;

for jeres tid har Jeg, Mine elskede børn, reserveret denne Himmelske Manna, som min Ånd giver; det er den skjulte manna,1 som Jeg har reserveret til ødemarkens og syndighedens tider; det er føden til de fattige og til dem, der sulter, og Jeg lover jer, at de vil få lige så meget at spise, som de ønsker, og Jeg vil skænke dem Mit Nye Navn; det er denne Himmelske Føde, som Jeg udøser fra Himlen, det er udgydelsen af Min Helligånd, som fylder jeres indvendige ørken; det er Kærligheden, der taler til en fjendtlig verden; det er Kærligheden, som banker på hver eneste låst dør; det er Kærligheden, som kalder fra den anden side af den Mur, som adskiller os, og som mine fjender har bygget; det er Kærligheden, som lig en tigger indtrængende beder jer om: et gensvar af kærlighed … et smil … en anger … et suk … det er Jeg:

det Hellige Hjerte;

Jeg kommer endnu en gang for at genoplive denne døende flamme i jeres hjerte til en Altfortærende Ild af Ømhed og Kærlighed; Jeg kommer atter for at udøse alle Mit Hjerte Skatte overdådigt over jer, menneskehed … og give lys til dem, som lever i mørket og i dødens skygge;

Jeg kommer for at splintre dørene til jeres fangehuller og smelte jeres synders lænker med Min Flamme;

Jeg kommer for at befri jer fra jeres fangenskab og jeres syndighed og gøre en ende på jeres udsvævelser; Jeg har i sinde at frelse jer, generation; også selvom Jeg bliver nødt til at trække jer hele vejen ud i ørkenen og tale til jer og vise jer jeres tørhed, og hvordan hele jeres legeme er fyldt op med mørke, Jeg vil gøre det for at redde jer; åh skabning! hvad vil Jeg ikke gøre for jer … Min Ånd er over jer, og Den vil hvile på jer for evigt og altid; så åbn jeres hjerter og lad Mig fylde jer med Min Nåde;

kom og drag jeres styrke fra Mig; styrk jeres rødder i Mig, for hvad vil I ellers gøre på trængselsdagen, hvis jeres rødder er svage? I vil svaje i vinden og blive rykket bort af stormens voldsomhed, og jeres grene vil knække af ligesom tyndt glas; nej, I vil ikke være i stand til at overleve; så kom til Mig for at blomstre i Mine Rigdomme, så I ikke dør hen; kom til Mig, som I er; vent ikke på at blive helgener til I kommer til Mig; kom til Mig, som I er, og Jeg skal tilgive jer jeres synder og rense jeres sjæl;

derefter vil Jeg klæde jer i Min Guddommelighed for Mit Hellige Navns skyld, for at forberede jer til vort åndelige Bryllup; Jeg, Herren, har i sinde at ægte jer i Min Herlighed og gøre jer, generation, fuldstændigt til Mine; Jeg har i sinde at få jer til at finde Vejen og lede jeres fødder væk fra de bugtede stier; Jeg vil forberede jer på at blive Mine for evigt og altid;

i dag bøjer Jeg Mig af Kærlighed og Barmhjertighed hele vejen ned fra Himlen til jer; men samtidig er Min Sjæl sørgmodig og fuld af sorg over at finde Mine lam og Mine får, nogle spredt, andre bortkommen, og andre igen slugt af ulve, forklædt under lammeskind; så bliv ikke overraskede over Mit besøg hos jer, for hver dag, som går, vil I se Mig mere og mere, indtil I vil møde Mig ansigt til ansigt;

Jeg vil komme i flammende ild og feje alle dem væk, som ikke erkender Mig som deres Gud, og Jeg siger jer: tiden er kort, timerne flyver af sted, og Min Herligheds Dag er snart hos jer; vær ikke én af dem, som siger: “godt, hvornår er denne Genkomst?” – “hvordan går det med dette Løfte?” – Mit Komme er snart, og Mit Løfte er på vej til at blive opfyldt, og jeres ventetid vil blive afkortet på grund af Min Moders bønner sammen med alle Mine Helgeners; så derfor, Mine elskede, mens I venter, forson jer og lev helligt, så at Jeg vil finde jer i fred;

Jeg skal komme meget snart nu som Kærligheden, alting kommer snart til sin afslutning; og en dag vil I alle sammen være nødt til at svare Mig og stå til regnskab overfor Mig; så hvad vil der ske med de onde og synderne? og hvad vil der ske med dem, der forsætter med at krænke Mig? Jeg er Tro og Sanddru, og Mit Løfte vil gå i opfyldelse; Jeg vil ikke vente;

for jo oftere I hører den falske profet og hans klans fodtrin på jordfladen, desto oftere skal Jeg lade jer høre Mine Egne Fodtrin for med Mit Blod at fjerne de giftspor, de efterlader på deres vej for jer som lokkemad; denne Rebel og hans klan trives nu; skjult i Ypperstepræsters dragter, skjult som lam, forklædt som Sandheden, for at narre mange og lede dem alle til deres død;

Jeg taler ikke i lignelser nu, men med direkte ord; Tiden er her, de Tider, der blev forudsagt i den Hellige Skrift, når Mine fjender tildeler Mig en titel, som ikke tilhører Mig og ikke er Mig: en falsk Kristus, et livløst billede, en falsk gud; en afgud, snedigt skjult bag en falsk økumeni: Lansens Blad, som ligger dybt i Mit Hellige Hjerte og forårsager så megen blødning … ved sværdet vil de tvinge jer til at spise deres vanhellige føde: en portion Rationalisme den ene dag og en portion Naturalisme den anden og så videre; de efteraber Sandheden, Mit Ord, Visdommen og Mit Kors’ sprog; men ild fra Himlen vil komme over dem og fortære ham og hans klan; dette er sikkert og vil gå i opfyldelse;

Jeg fortæller jer alle disse ting, Mine elskede, for at advare jer imod disse falske lærere og menneskeskabte doktriner og for at fortælle jer, at i disse kommende trængselsdage vil Mit Hellige Hjerte, som er i Brand, fortsætte med at søge jer; som tiggeren, der håber på almisser, vil Jeg også håbe på at vinde jeres hjerte, inden mørket komme over jer;

Jeg velsigner hver eneste af jer og efterlader Mit Kærlighedssuk på jeres pande; Jeg, Jesus Kristus, Guds Elskede Søn og Frelser, efterlader jer helhjertet Min Fred; Jeg elsker jer Uendeligt, vær ét;


1 Se Åb 2, Til menigheden i Pergamon, vers 17.