18. september 1990

Min Herre,
Du som vogter mig mod det onde
og omgiver min sjæl
med Dine Kærlighedssange,
lad Dit Hellige Ansigt smile
over alle, som elsker Dig.
Lær vor tids ungdom
at følge Dig og efterligne Dig.
Vis dem Dit Hellige Hjertes Skatte,
og lær dem, som stadig ikke forstår
og vakler ubeslutsomt
foran dette Hellige Navn,
som Du har valgt: det Hellige Hjerte,
at forstå, at det er Dig, Kristus.
Lad dem, som bliver ved med
at holde sig adskilt
over teologiske terminologier,
men som stadig er under Dit Hellige Navn, atter komme til fornuft
og indse, hvordan de opmuntrer
til denne Uenighed i Kristendommen,
og hvordan de ikke gør Din Vilje,
men endnu en gang giver Satan
et fodfæste til at holde os adskilte
og derved gør Din Kirke svagere;
Du er Jesus Kristus,
Guds Elskede Søn og Frelser,
Det Hellige Hjerte, Ordet, Alfa og Omega,
Lyset, Forløseren, Panto-Crator.
Du er ÉN Kristus.
Du er ikke delt op!
så jeg beder Dig,
Du, som ønsker os at være forenede,
at forene os igen i kærlighed,
i hjertet, i vor tro og i vore handlinger.

dette, Mit barn, er, hvad du skal lære dem at tro på og overtale dem til at gøre; men, Mit barn, der vil være dem, som ikke lytter på grund af deres indbildskhed; disse mennesker ligger Mig tungt på Hjerte, de mangler ydmyghed og sand Visdom, de er fulde af modstridende trosholdninger, der kommer fra en kundskab, der overhovedet ingen Kundskab er, når de ikke gør andet end at dømme, fordømme og strides om ord og konstant rejser nye spørgsmål; men uden at forstå, at de er bytte for Fristeren; åh Mit barn, bær disse genvordigheder for Min Skyld, alt dette er ikke spildt: en dag, vil du se Lyset ansigt til ansigt … kom nu og fest i Min Kærlighed og i Min Ømhed, hvil dit hoved mod Mit Hjerte og lyt til Kærlighedens kald;

glæd dig i Mig, glæd dig i Min Pragt og i Min Rigdom; Jeg har bevaret denne Rigdom for dig, generation, for at lede dig til Mig i Kærlighedsbånd; og hvis du spørger: “hvor længe er der til dette Under sker?” vil Jeg svare dig: det har allerede fundet sted; Mine Fodtrin er blevet hørt af nogle af jer; Herren, som I søger, vil pludselig komme til jer; den Ene, som I længes efter, kommer; så Jeg siger jer, afvis ikke Min Helligånd, som vil komme nu i fuld styrke, for at tage de døde ligklæder bort, som dækker jeres nationer og forhindrer jer i at se Lyset; Jeg vil stige ned med fuld styrke med Min Ånd og tage forførernes masker af og uddrive handelsmændene, som trængte ind i Min Helligdom; vend jeres øjne imod Mig, generation, og se den Glæde, som snart kommer til jer;

Min Helligånd vil stige ned i sin fylde, ikke kun for at redde de ulykkelige, men Jeg stiger også ned for at dømme, for at give de blinde deres syn tilbage og tage synet fra dem, som siger, at de ser; og dem, som kalder sig selv vise og vejledte, vil Jeg forvirre i en sådan grad, at de ikke vil vide, hvem de er, og hvor de kommer fra; Jeg siger jer i sandhed, Jeg vil vejlede de uværdige og dem, som I kalder tåbelige og foragtelige, Jeg vil rejse og vejlede dem med Min Kundskab og gøre dem til hengivne elever af Sandheden, ligesom Jeg vil gøre dem til skamme, som tilbageholder Mit Rige fra dem; Jeg siger jer: “de døde vil finde vej ind til Mit Rige før jer;”1

Min Nådes Ånd kom til jer til jeres dør, men I ønskede ikke at tro på Mine Undere eller Mine Mirakler, men dem, I kalder foragtelige, og som er samfundets udstødte, troede i ydmyghed, med inderlighed og med kærlighed; det er derfor, at Jeg vil bringe synderne tilbage og oprejse de døde som søjler af lys, men til Min store sorg, selv efter at I har set disse store undere, vil I stadig nægte at tænke bedre om det og tro på Mine nuværende Guddommelige Værker; så Jeg siger jer:

“Mit Rige vil blive taget bort
fra jer, for at blive givet til et fattigt folk,
et folk som ikke kunne skelne
mellem højre og venstre hånd;
det er disse ynkværdige,
Jeg vil tildele Mit Nye Navn

Vassula af Mit Hellige Hjerte,2 tillad ikke nogen at tage den Gave fra dig, som Jeg har givet dig;

Herre! Forbyd dem at gøre det ved mig! alene kan jeg ikke gøre noget, og jeg er begrænset, som Du ved!

vær ikke bange, Vassula, Min datter; Mine fjender, som også er dine fjender, skal Jeg overvinde, og Min Undervisning skal omvende mange flere; forstår du? hvor mange gange har Jeg reddet dig fra løvens gab? og hvor mange gange har Jeg oplyst dig, Mit barn? og hvor mange gange har Jeg vist dig Vejen? åh Min søde elev!3 hav tillid til Mig, stol på Mig; bed, og det skal blive givet til dig;

kom, forkynd med kærlighed til Kærligheden; vind sjæle for Mig; ønsk Mig, elsk Mig og stol på Mig;

ecclesia skal genoplives!


1 De ”vise”.
2 Her tænkte jeg, at jeg formodentligt var den første ortodokse, der blev kaldt: `Vassula af det Hellige Hjerte´.
3 Jesus var så fyldt med glæde, da Han højt råbte disse ord!