27. juli 1990

(Rhodos)

Forklar mig, min Jesus,
hvordan jeg skal respektere
og følge Din Lov,
og hvordan jeg skal overholde
Dine Bud.
Led mig på Dine Buds veje,
jeg agter at meditere
over Dine forskrifter.
Tilgiv mig mine fejl og synder.

fred være med dig; inden du ytrede et ord, havde Jeg allerede tilgivet dig;1 hvis det ikke var for Min Uendelige Barmhjertighed, elskede, ville du allerede have følt Min Retfærdighed over dig, eftersom alt, hvad du har, er syndighed og elendighed;

kom … se ikke på Mig fra lang afstand … kom til Mig, nærmere, Jeg værner om dig som mit øjeæble; pris Mig, Min elskede; pris Mig, for Mit Navn er Helligt;

(Senere:)

(En af munkene, jeg mødte, græd, da jeg forklarede for ham, hvordan Jesus lider.)

kom og læg dit øre på Mit Bryst, Min søn, og hør Mine Hjerteslag; hvert Hjerteslag kalder på en sjæl, en ydmyg anmodning om et smil, en tanke … fæld ikke dine tårer for Mig, Min søn, men for dine brødre, dine søstre, som er døde og går i opløsning; ikke for Mig, Min søn, ikke for Mig … bed for dem, at Min Fader sender dem Min Forståelsens Ånd; hvordan skal de ellers blive omvendt?

Vassula, giv dem den bøn som din Hellige Moder har givet dig, og bed dem om at bede denne bøn dagligt;

kom, Skrifterne bliver opfyldt … Jeg, Herren, er ved at bygge røgelsesaltre, altre som skulle have været, men har ligget øde hen, fordi der ikke var nogen til at tage sig af dem eller oplyse dem;


1 Jesus forstod mine intentioner.