22. juli 1990

(Budskab fra Vor Hellige Moder:)

fred være med jer, elskede børn; det er jeres Hellige moder, der taler, og Jeg takker jer allerede for, at I er kommet her for at høre Os; åbn jeres hjerter og forstå hvert Ord, Vi fortæller jer;

Jesus giver jer Sin Kærlighed og Sin Fred; Han leder jer til Frelse, og Jeg er sendt af Ham for at forberede vejen for Hans Genkomst; Jeg kommer for at åbne vejen for Ham igen; bliv ikke overraskede, I små; Jeg ved, at det er svært at leve i ødemarken, men Jeg kommer til jer i mange lande for at forberede jer; Jeg skoler jer i retfærdighedens regler for at sætte jer fri; bed Herren om at lede jeres skridt på Hans Buds vej; lad jeres kærlighed hjælpe Ham, lad jeres kærlighed trøste Ham, vær Hans Balsam; føl jer elsket af Mig; føl jer elsket af Min Søn;

I dag kalder Jeg på de syge og fortæller dem: Mit barn, vær ikke nedtrykt; Jeg, din Hellige Moder, elsker dig, men bed til Herren og Han vil helbrede dig; rens dit hjerte fra alle urenheder ved at angre, åbn derefter dit hjerte til Gud, og Han vil overøse dig med Sin Kærlighed; bed uden ophør;

blund ikke, bed med dit hjerte og vær ligesom roser på forårsdage, som en buket givet til den Højeste; lad dine bønner blive ligesom blandet røgelse, som når Hans Trone; lad Mig minde dig om, hvad den Højeste længes efter: dit hjerte, giv Ham dit hjerte og tillad Ham at være din Vejleder på den vej, Jeg forbereder for dig;

Mine børn, Kærligheden er ved jeres døre; pris Herren og elsk Ham; Gud er kærlighed; Jeg velsigner jer alle; Jeg velsigner også alle dem, der er indespærret i et fængsel, til dem lader Jeg Fred flyde som en flod i deres hjerter;

Vassula, vær tålmodig; Min Søn, Jesus, elsker dig til tårer af rørelse; tvivl aldrig; føl Hans kærlighed; slut altid dagen med at prise Ham, hav Min fred; vi, os?

Ja, Hellige Moder; vi, os.